November 24, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

กลุ่มแหลมทองสหการ สวนกระแสโควิด ลุยส่งออกทั่วโลก "FOOD FOR EVERYONE"

“กลุ่มบริษัท แหลมทองสหการ” ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 6 ทศวรรษ สู่ผู้นำผลิตภัณฑ์เกษตรของอุตสาหกรรมไทย เผยกุญแจสำคัญยุทธศาสตร์ปี 2563-2564 สร้างฐานลูกค้าเพิ่ม วิเคราะห์ตลาด พร้อมทุ่มงบประมาณครั้งใหญ่ เดินหน้าปรับไลน์ผลิตทุกโรงงานในเครือพร้อมรองรับฐานตลาดส่งออกทั่วโลก

 กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและการเกษตรครบวงจร มีกลุ่มบริษัทฯในเครือที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี ซึ่งกลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และอาหารอีกหนึ่งธุรกิจกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ในปัจจุบันนับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

จากปัจจัยการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่มีความต้องการอันดับต้นๆ แม้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯจึงมองเห็นถึงโอกาสการสร้างความมั่นคงจึงวางแผนลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยปรับนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตโรงงาน บริษัท แหลมทองโปรตีนฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเข้ามาจากเยอรมัน อีกทั้งนำงบประมาณไปพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการใหม่ๆของกลุ่มโรงงานในเครือ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค ให้ครบวงจรและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทฯจะกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์

  • ด้านธุรกิจปศุสัตว์ ประกอบไปด้วย ฟาร์มไก่ และฟาร์มสุกร โดยในส่วนของฟาร์มไก่นั้น บริษัทฯจะแยกขั้นตอนการผลิตเป็นไก่ไข่ และไก่เนื้อ ซึ่งบริษัทฯจะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพที่สม่ำเสมอ และสายพันธุ์ที่แข็งแรงและโตไว โดยมีฟาร์ม ปู่ ย่า ที่เป็นสายพันธุ์ที่ดี มีฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งติดตั้งด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย ไปจนถึงโรงชำแหละ ซึ่งนับว่าเป็นฟาร์มใหญ่ชั้นนำแห่งหนึ่งในเอเชีย ส่วนฟาร์มสุกรก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีฟาร์มปู่ ทวด เป็นสายพันธุ์แท้จากแหล่งที่ดีที่สุดจากต่างประเทศ มีสุกรแม่พันธุ์ถึงกว่า 10,000 แม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพซากดี และมีอัตราการแลกเนื้อดี นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาแม่พันธุ์ของบริษัทฯให้ได้ผลผลิตลูกสุกรสูงสุด ซึ่งจะมีรูปร่างและลักษณะที่ดี มีขนาดสม่ำเสมอใกล้เคียงกันในแต่ละรุ่น คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
  • ด้านธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ จะมีผลิตภัณฑ์ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ ไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารเป็ด และ อาหารปลา ทั้งนี้ ด้วยความรู้ ความชำนาญ และการค้นคว้า ในเชิงวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้เชี่ยวชาญที่ควบคุมและดูแลขั้นตอนการผลิตนั้น ซึ่งมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยอยู่ 3 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีความสามารถในการเลือกเฟ้นวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ ผนวกกับการสนับสนุนจากนักวิชาการของบริษัทฯ ที่ติดตามเอาใจใส่ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาในฟาร์มอย่างทันท่วงที ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมั่นใจได้ในผลกำไรและเนื้อสัตว์ที่ดี มีคุณภาพปลอดสารเคมี

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร

เป็นผู้นำในคุณภาพและกระบวนการผลิตอันทันสมัย ประกอบไปด้วย 4 ประเภทธุรกิจ คือ ธุรกิจแป้งสาลี ,แปรรูปเนื้อสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์ใข่ไก่สด โดยธุรกิจแป้งสาลี ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตกว่า 50 ปี โรงงานที่ใช้เครื่องจักรอันทันสมัย และการคัดเลือกวัตถุดิบข้าวสาลีชนิดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งสาลีที่มีคุณภาพและคุณสมบัติหลากหลาย ตอบสนองความต้องการใช้ทุกระดับ อาทิเช่น แป้งสำหรับทำขนมปังทุกประเภท บะหมี่ เค้ก ซาลาเปา คุกกี้ บิสกิต ปาท่องโก๋ โรตี รวมถึงแป้งสำเร็จรูปชนิดต่างๆ

ในส่วนของธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ บริษัทฯมีโรงงานชำแหละและผลิตไก่แช่แข็ง 2 แห่ง ซึ่งสามารถรับไก่เนื้อคุณภาพดีจากฟาร์มของบริษัทฯ ทำให้ได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำตลาดในด้านการผลิตไส้กรอกไก่โปรตีนสูง รายแรกของประเทศไทยที่ใช้เนื้อไก่ล้วน ทำให้มีรสชาติอร่อยและได้คุณค่าทางอาหารทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดสำหรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

โดยมีการจัดการด้านโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) ซึ่งเน้นในเรื่องของอาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน เช่น โรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นระบบปิด ป้องกันพาหะนำโรค โรงงานชำแหละมีความทันสมัย โรงงานผลิตและแปรรูปใช้สายพานลำเลียงตลอดขบวนการผลิตไม่สัมผัสพื้นจนกระทั่งบรรจุ มีการเก็บรักษาสินค้าที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส และป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ดี ซึ่งทุกขั้นตอนกระทำโดยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ จนมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่และเนื้อไก่ที่มีมาตรฐานภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ไก่สดแหลมทอง” 

บริษัทฯ จะตระหนักและให้ความสำคัญในด้านของคุณภาพ ความสะอาดในการผลิต และความปลอดภัย เราได้นำระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point ; HACCP) ซึ่งเป็นระบบป้องกันอันตรายต่างๆมาใช้ในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทั้งทางด้านจุลชีพ กายภาพ และเคมี ได้แก่ การฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์และน้ำที่ให้ไก่กิน การกำหนดค่าอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น และมีระบบการสอบย้อนกลับ เพื่อสามารถติดตามและแก้ไขสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเลี้ยงไก่ที่คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพของสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข ไม่ถูกทำร้ายทรมานหรือบาดเจ็บ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เลี้ยงที่มีความชำนาญและสัตวแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ ยังได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้า “Q-Mark” จากกรมปศุสัตว์รวมถึงตรารับรอง Halal จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดในคุณภาพสินค้า “ไก่สดแหลมทอง”

นอกจากนี้ บริษัทฯยังแตกไลน์มายังกระบวนการผลิตนม โดยสำหรับผลิตภัณฑ์นม บริษัทฯได้น้ำนมดิบที่ผลิตได้จากฟาร์มของเกษตรกรไทย มาทำการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชที ภายใต้ชื่อ “คันทรีเฟรช” ผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการแปรรูปสู่กระบวนการผลิต “นมคันทรีเฟรช” นั้น บริษัทฯจะมีเกษตรกรกว่า 1,000 ราย จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี ที่จะรีดนมจากแม่โคพันธุ์ดีเพื่อให้ศูนย์รับนมของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ส่งมาที่โรงงานอันทันสมัยของ บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จำกัด ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อผลิตเป็นนมพร้อมดื่ม "คันทรีเฟรช" โดยผลิตภัณฑ์นมคันทรีเฟรชทุกกล่อง จะผลิตจากน้ำนมโคที่สดใหม่และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากฟาร์มของคนไทย

โดยกระบวนการผลิตนม จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ปราศจากสิ่งปลอมปนต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดในการรับเข้านมดิบของบริษัทฯ วัตถุดิบที่เลือกใช้ทุกตัวจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สะอาด การบรรจุที่ปลอดเชื้อและมีการควบคุมการจัดเก็บที่ถูกสุขอนามัย ก่อนจำหน่ายสู่ผู้บริโภค สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เทสโกโลตัส, บิ๊กซี และ ท๊อปส์

ไข่ไก่สดอนามัย  ผลิตภัณฑ์อาหารสดคุณภาพสูงจาก "เมืองทองฟาร์ม" ของแหลมทองสหการ ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานระดับโลก เลี้ยงไก่ด้วยระบบที่ทันสมัย ที่ฟาร์มแห่งนี้ ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ไก่ไข่ การฟัก การเลี้ยง ตลอดจนการเก็บไข่ด้วยระบบสายพานลำเลียงจากโรงเรือนเลี้ยง เข้ามาสู่โรงงานคัดแยกขนาดและคุณภาพไข่ไก่ ด้วยเครื่องคัดไข่ที่ทันสมัย ทำให้ไข่ไก่ที่ผ่านขบวนการผลิตมีลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในด้านมาตรฐานน้ำหนัก เบอร์ไข่ เกณฑ์ความสดและเกณฑ์ทางด้านชีวอนามัย ความสะอาดด้านกายภาพ รวมถึงสีไข่แดง ไข่ขาวและเปลือกไข่ ผ่านการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบทุกขั้นตอน  ได้ผลผลิตไข่ไก่สดที่สะอาด ปลอดภัย และเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าไข่ไก่สดจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีความสดใหม่อยู่เสมอรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 20 August 2020 18:05
สมิตา ตั้งชินคุปต์

Author : ติดตามและเขียนข่าวด้าน Consumer Product ความเคลื่อนไหว การตลาด ธุรกิจ เทรนด์ หรือเรื่องราวของคนในวงการการตลาดฯ ตลอดจนงานสร้างสรรสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

“ยูนิไวส์ ออฟชอร์” พัฒนาเรือขนส่ง มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

STC ปั้นโปรดักส์ใหม่ L-Wall ชู Backlog กว่า 285 ล้านบาท ลุย EEC

ILINK ไตรมาส 2 กำไรโตสวนกระแส ลุยแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ปั้นธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษ

น้ำตาลและอ้อยตะวันออก รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 2563 ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน

กรมเจ้าท่า ชูท่าเรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งแก้วัชพืชกีดขวางทางน้ำ เตรียมแผนขุดลอกปี 64

กลุ่มนวพลาสติก ปรับไลน์ผลิต ปั้นภาพรักษ์โลก แบรนด์ “WINDSOR” เปิดตัวประตูหน้าต่างสีใหม่

CCP ชู Backlog 2 พันล้าน ลุยเมกะโปรเจคภาครัฐ

ปส. รับโล่“อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ชูแผนยุทธศาสตร์ปี 64 พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

Trend Micro เปิดตัวโซลูชั่น XDR ยกระดับป้องกันภัยไซเบอร์ยุค New Normal

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM