Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
SC-Packaging & Paper-StripHead

ซี.พี.สหอุตสาหกรรม เข้มนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมยั่งยืน คว้า 3 รางวัลหลักในปีนี้ เดินหน้าลงทุน เน้นระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม Total Productive Maintenance

บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด คว้า 3 รางวัลแล้วในปีนี้ ทั้งรางวัล TPM Excellence Award Category A ประจำปี 2022 ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ทั้งได้รับรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023 และล่าสุดได้รับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 (16th Thai Print Awards)

นับเป็นปีที่ดีของ บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด จากการคว้า 3 รางวัลใหญ่ได้ในปีนี้ ทั้งรางวัลในด้านที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต มีมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม อย่างรางวัล TPM Excellence Award Category A ประจำปี 2022 (มอบรางวัลเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566) หรือรางวัลด้านการยกย่องผลงานด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ อย่างรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023 หรือรางวัลด้านนวัตกรรมอย่าง รางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 (16th Thai Print Awards) นับเป็น 3 รางวัลที่แตกต่าง ครอบคลุมทุกด้านในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โดยรางวัลแรก นายภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหาร รับรางวัล TPM Excellence Award Category A ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต มีมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม (Total Productive Maintenance) จากการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ณ International Conference Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต มีมาตรฐานในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม

อีกรางวัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสุรศักดิ์ เรืองธนู วิศวกร พร้อมด้วย คุณทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพิมพ์กราเวียร์ เป็นผู้แทน บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัล Silver Award ด้านบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Gravure จากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 (16th Thai Print Awards) โดยมี คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง The Crystal Box ชั้น19 Gaysorn Urban Resort โดยการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 16 จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด Connecting to a Sustainable Future การเชื่อมต่อกับอนาคตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย

และล่าสุด รับอีกรางวัล  บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัล Gold Winner of Gravure – Film Reversive Print จากการประกวดสิ่งพิมพ์ระดับ Asian Packaging Excellence Awards 2023  จัดโดย PACK PRINT INTERNATIONAL และ CorruTec ASIA ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย ที่มีการยกย่องผลงานด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 โดยมี คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เรืองธนู และนายทวีศักดิ์ ลอยศักดิ์ เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมรับรางวัล ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนมหิศราธบดี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 

เช่นเดียวกันกับ บริษัทในเครืออย่าง บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานบางปะกง ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลใน พิธีมอบรางวัลของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นที่ห้องเทพราช โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ทแอนท์โฮเทล ตำบลคลองนา อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน โดยรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ดี ในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ โดยทั้งนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) เองก็ยังได้รับรางวัล “ นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (Thailand HR Innovation Award 2022) (มอบปี 2023) ระดับ Gold Award จากความสำเร็จของโครงการ ซีพีพีซี ห่วงใยใส่ใจคุณ เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการผสมผสาน “ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา”  ที่ให้บริการสุขภาพทั้งในรูปแบบ Offline และ Online เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเตียงทั้งที่เป็นญาติพนักงานรวมถึงขยายผลไปยังผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ในงาน Thailand HR Day 2022 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา จึงนับเป็นปีที่ดีของกลุ่ม CPPC เลยทีเดียว

โดยกระสอบพลาสติก ถือเป็นบรรจุภัณฑ์อีกประเภทที่มีความสำคัญต่อแวดวงธุรกิจในหลายกลุ่ม อาทิ เกษตรกรรม อาหาร ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร รถยนต์ อาหารสัตว์ ฯลฯ ดังนั้นการเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด จึงพร้อมเป็นทางเลือกอันดับ 1 สำหรับทุกธุรกิจที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้เติบโตขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว การันตีคุณภาพโดยลูกค้าที่ดูแลกันมาอย่างยาวนาน ในฐานะของการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของเมืองไทยก็มั่นใจว่าจะช่วยให้คู่ค้าเกิดประโยชน์สูงสุด มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างศักยภาพของสินค้าไทยให้โดดเด่นและตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุด

กระบวนการการผลิตกระสอบพลาสติกของซีพีสหฯ ดำเนินการด้วยเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมาก เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ด้วยทีมงานทุกคนมีประสบการณ์ยาวนาน พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ทั้งด้านการผลิต การออกแบบ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และยืนหยัดด้านราคาเพื่อให้ลูกค้าเซฟต้นทุนของตนเองมากที่สุด แต่ยังคงยืนยันในด้านคุณภาพของกระสอบพลาสติก รวมทั้งมีรูปแบบสินค้าให้เลือกเยอะมาก ชอบแบบไหน หรือสิ่งที่เหมาะกับสินค้าของตนเองและสามารถเลือกซื้อได้ทันที

ซีพี.สหอุตสาหกรรม ถือผู้ผลิตกระสอบพลาสติกรายใหญ่ของเมืองไทยที่ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความสะดวก คุ้มค่า ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าแบบไม่หยุดยั้ง มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนธุรกิจแต่ยังหมายถึงประเทศชาติสามารถเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีและเป็นผู้ผลิตถุงผ้า PP รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันในโรงงานทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม CP Poly-Industry เป็นผู้ผลิตถุง/กระสอบทอระดับโลกและชั้นนำ เราเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่และแบรนด์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เทคโนโลยี นวัตกรรม การควบคุมสุขอนามัยล่าสุดของเรา และด้วยกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้มากที่สุดซึ่งได้รับการรับรองจาก FSSC 22000, GMP, HACCP, ISO 14001, ISO 9002 และ C-TPAC ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวตลอดจนความรับผิดชอบในการนำเสนอคุณภาพที่โดดเด่นให้กับ ประเทศไทยและลูกค้าทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกของ CP Poly-Industry มีให้เลือกสรรหลากหลายตามประเภทการใช้งาน อาทิ

  • กระสอบพิมพ์กราเวียร์ เคลือบฟิล์ม OPP เพิ่มความโดดเด่นให้กับบรรจุภัณฑ์
  • กระสอบพลาสติกทอสาน เน้นใช้สีธรรมชาติ สีขาวขุ่น เพื่อสีสันที่ชัดเจนในการพิมพ์ ถุงด้านในผลิตด้วย HDPE รวมถึงกระสอบพร้อมหูหิ้วก็มีให้บริการ
  • กระสอบเคลือบนอก ช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์ ด้านนอกเคลือบด้วยพลาสติก PP อย่างดี ป้องกันน้ำและความชื้น และป้องกันการลื่นเมื่อยกขึ้นวางบนพาเลท
  • กระสอบพิมพ์แบบฮาล์ฟโทน ภาพงานกราฟิกเสมือนจริงสวยงามมาก ป้องกันความชื้น แข็งแรงทนทาน

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคม ล่าสุดกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณภวัฒ ริ้วศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด, คุณทินพล กัลยาสิริพัทธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ นายนิยม ตุนาค ประธานป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว จัดกิจกรรม "ซีพีพีซีปลูกเพื่อความยั่งยืน" โดยร่วมกันปลูกป่าไผ่ซางหม่น จำนวน 12,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง-เขาเขียว ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีการปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนฯ จำนวน 780 ไร่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และสอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งเป้าหมาย ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2030 และ Net zero ในปี 2050 ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทในครือ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นธุรกิจพลาสติกและแปรรูปแบบครบวงจรในประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพและบริการโดยบุคลากรทุกคน รวมถึงการดำเนินกิจการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Carbon Footprint, GHPs and HACCP, FSSC, C-TPAT และ SMETA เป็นต้น และเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในเวทีธุรกิจระหว่างประเทศได้ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพระดับสากล และนโยบายคุณภาพนี้ได้ถูกนำไปใช้ในทุกหน่วยธุรกิจอย่างทั่วถึงอีกด้วยรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 04 December 2023 10:51
พาณิชย์ ชินนาค

Author : เกาะติดข่าววงการก่อสร้าง แวดวงอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์และพลาสติก การกลั่นน้ำมัน โรงเหล็ก การทำเหมือง การสร้างเขื่อน สนามบิน ทางรถไฟ ถนน อ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน ฯลฯ

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

มันส์ระเบิดแน่! กับโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศไทย ช่วงท้ายฤดูกาล สนาม 8-9 ที่ Silver Rock Bike Park วันที่ 13-14 ก.ค. 67 นี้

S&J มุ่งรักษาการเติบโต มั่นยึดถือแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ย้ำเป็น 1 ใน 25 บริษัทที่ทำคะแนนสูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ คือรางวัลของการขับเคลื่อน เป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ

ZOOMLION มินิโรดโชว์ เมกาโฮม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

SCG HEIM เปิดตัว 3 แบบบ้านสไตล์ใหม่ “New Design ULTIMATE Series” ชูจุดขายด้านสุขภาพและการอยู่สบาย เจ้าของบ้านประสานเสียงตอบรับคือบ้านคุณภาพเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัด “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024” เชื่อมเครือข่ายนักธุรกิจทั่วอาเซียน

Zoomlion ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์งานเหมืองครบวงจร ชูการบริการหลังการขายที่เข้าใจลูกค้ายิ่งกว่าเดิม

“คุณภาพของงาน การบริการที่ดี ตอบสนองทันใจ” คือหัวใจความสำเร็จของบริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้งานสำเร็จ

ESC ปิดหีบสำเร็จตามเป้า มุ่งรณรงค์ลดการเผาอ้อย ชูแนวคิด Full Integrated System เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM