Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ITD ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ การรับไม้ต่อของคลื่นลูกใหม่ ภายไต้การตุน Backlog กว่า 2.7 แสนล้าน

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่แบ่งสายงานออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 งานก่อสร้าง พร้อมชูวิสัยทัศน์ผู้บริหารคนใหม่ “ธรณิศ กรรณสูต” รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการบริหาร รองรับโครงการงานในมือ (Backlog) ประมาณ 217,315 ล้านบาท

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ITD ยังคงสถานะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเบอร์หนึ่งของประเทศไทย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,298.92 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่มีผู้บริหารถึง 16 คนเข้ามาดูแลและได้แต่งตั้ง นายธรณิศ กรรณสูต เป็น รองประธานบริหารอาวุโสและผู้ช่วยกรรมการบริหาร (รักษาการประธานบริหาร) รับไม้ต่อโปรเจค 2.1 แสนล้านบาท รวมถึงได้แบ่งสายงานออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 งานก่อสร้าง โดยการแต่งตั้ง นายธนิศในครั้งนี้ เป็นการมอบหมายโครงการใหญ่ให้ดูแลทั้งหมดรวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศเมียนมาอีกด้วย

ขณะที่บริษัทฯเองก็มีแผนเข้าร่วมประมูลโปรเจกต์ก่อสร้างในช่วงปีนี้หลายโครงการด้วยกัน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่าโครงการประมาณ 140,000 ล้านบาท ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มูลค่าโครงการ 78,000 ล้านบาท ขณะที่โครงการที่อยู่ในมือรวมถึงโครงการเดิมในช่วงปีที่ผ่านมามีอีกหลายโครงการ ประกอบด้วยโครงการที่ลงนามแล้วประมาณ 6,757 ล้านบาท โครงการที่ชนะการประมูลและรอลงนาม 96.512 ล้านบาท และเมื่อรวมโครงการใหม่เพิ่ม ITD จะมีโครงการงานในมือ (Backlog) ทั้งหมดประมาณ 217,315 ล้านบาท

นอกจากนี้ ITD ยังมีโครงการที่เสนอราคาต่ำสุดอยู่ระหว่างการเจรจาอีก 8 โครงการ อาทิ โครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงรายเชียงของ สัญญา1 มูลค่า 22,347 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย สัญญา 4-5 มูลค่าโครงการ 9,264 ล้านบาท โครงการมอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว Section 7 มูลค่าโครงการ 1,746 ล้านบาท และโครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกายเฟส2 มูลค่า 1,059 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมโครงการด้งกล่าวอยู่ประมาณ 36,707 ล้านบาท ภายการดำเนินงานภายใต้การบริหารของคลื่นลูกใหม่ คือ นายธรณิศ กรรณสูต

ได้แบ่งสายงานออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ รวม 23 งานก่อสร้าง โดยการแต่งตั้ง นายธนิศในครั้งนี้ เป็นการมอบหมายโครงการใหญ่ให้ดูแลทั้งหมดรวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศเมียนมาอีกด้วย

โดยล่าสุด ITD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ITD และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ในนามกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟ.)  เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัยงาว มูลค่างาน 2.65 หมื่นล้านบาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีสัดส่วนการดำเนินงานคือ ITD 80% คิดเป็นมูลค่า 2.12 หมื่นล้านบาท ส่วน NWR 20% คิดเป็นมูลค่า 5.31 พันล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2,160 วัน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. การก่อสร้างทางวิ่งรถไฟในโครงการเป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ระยะทางรวมประมาณ 103 กิโลเมตร โดยโครงสร้างทางรถไฟเป็นทางวิ่งระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ
 2. งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้นดิน และป้ายหยุดรถ
 3. งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว
 4. งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) ทางลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) และรูปแบบอื่นๆ ที่การรถไฟฯ กำหนดเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ
 5. งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1เมตร (Meter Gauge)
 6. งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟและงานระบบภายในอุโมงค์ที่เกี่ยวข้อง
 7. งานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทาง
 8. งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ

ส่วนเรื่องความคืบหน้าของโครงการใหญ่ๆ นั้น Project : J.2419 โครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (PTTLNG Nong Faab, LNG Receiving Terminal Project) ของบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด มีผลงานสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

 1. งานท่าเรือ Jetty Berth#1 แล้วเสร็จ 100%
 2. งานท่าเรือ Jetty Berth#2 (งานเพิ่มเติม) 73.43% คาดว่าจะเสร็จในเดือนกรกฏาคม 2565
 3. งานกำแพงกันดิน Retaining Wall 100%
 4. งาน Jetty Control Room Building 99.95%
 5. งานทางน้ำเข้า Sea Water Intake (Onshore Basin- Pile Wall) 98.27% ,Sea Water Intake (Offshore Wall) 78.90% คาดว่าจะเสร็จในเดือน กรกฏาคม 2565
 6. งานทางระบายน้ำออก Sea Water Outfall Basin (D-Wall) 99.90%, Sea Water Outfall (Offshore Diffuser) 83.77% คาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565

Project : J.2528 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว (ตอน 7) เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับ (Main Line) ด้วยคอนกรีตอัดแรงชนิด Precast Box Segment Viaduct ขนาด 6 ช่องจราจร ความกว้าง 27.600 - 41.600 (Varies) เมตร ความยาว 980.250 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าท่าจีนชนิด Precast Segment Box Girder ด้วยระบบวิธี Balance Cantilever (คานยื่นสมดุล) ขนาด 6 ช่องจราจร ความกว้าง 29.200 เมตร ความยาว 455.000 เมตร รวมทั้งงานวางท่อระบายน้า งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย งานสีตีเส้นจราจร และงานอื่น ๆ ปัจจุบันความคืบหน้าโครงการ 0.48% สามารถทำผลงานเร็วกว่าแผนงาน 0.027% (ตัวเลขความคืบหน้า 31 พฤษภาคม 2565)

Project : J.2383 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 : ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อาคารหอพักและร้านค้า ประกอบด้วยงานวิศวกรรม โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบก๊าซทางการแพทย์ งานลิฟท์และบันไดเลื่อน งานครุภัณฑ์จัดซื้อและจัดจ้าง งานตกแต่งภายในอาคาร งานภูมิทัศน์และผังบริเวณ ปัจจุบันความคืบหน้าโครงการ 83% (ตัวเลขความคืบหน้า 26 พฤษภาคม 2565)

Project : J.2496 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก-โคกกรวด รายละเอียดงาน: ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง( High Speed Railway) สัญญา 3-4 งานโยธา สำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก-โคกกรวด (ตัวเลขความคืบหน้า 20 พฤษภาคม 2565)
 

นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส นายศักดิ์ชัย พืชน์ไพบูลย์ และนายประสิทธิ์ รัตนรามิก รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและเยี่ยมชมโครงการงานอุโมงค์และงานโยธาอื่นๆ Project : J.2375-JV-16

Project : J.2375-JV-16 ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร กม.134+250 ถึง กม.198+200 ก่อสร้างสะพานทางรถไฟ สถานีรถไฟ ถนนยกระดับ ถนนกลับรถรูปตัวยู ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ และงานอื่นๆ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ อุโมงค์ที่ 1 (กม.136+00 ถึง 141+850) อุโมงค์ที่ 2 (กม.145+050) อุโมงค์ที่ 3 (199+600) รวม 3 อุโมงค์และงานโยธาอื่นๆ เช่น งานระบบระบายน้ำ งานสะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว และงานอื่นๆ (ภายใต้กิจการร่วมค้าไอทีดี-อาร์ที) (ตัวเลขความคืบหน้า 20 พฤษภาคม 2565)

Project : J.2493 ก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ความคืบหน้าโครงการ 49.10% โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ (ตัวเลขความคืบหน้า 6 พฤษภาคม 2565)

 1. เสริมทรายชายหาดความยาว 3,575 ม.
 2. ก่อสร้างแหล่งสำรองทรายชายหาด 225 ม.
 3. ติดตั้งระบบป้องกันชายหาดแห้งด้วยวิธีระบายน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ความยาว 2,105 ม.
 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ความยาว 51 ม.
 5. ก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงชายหาด 67 จุด
 6. ติดตั้งป้ายประติมากรรมและป้ายมาตรฐาน รวม 2 จุด
 7. านติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง
 8. งานประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

Project : J.2479 งานโยธาสำหรับโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาดกลุ่มไทยออยล์ Package 1-7 ความคืบหน้าโครงการ 60% (ตัวเลขความคืบหน้า 6 พฤษภาคม 2565)

Project : J.2481 โครงการงานก่อสร้างอาคาร สำหรับโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาดกลุ่มไทยออยล์ Package 1-2 ความคืบหน้าโครงการ 80% (ตัวเลขความคืบหน้า 6 พฤษภาคม 2565)

Project : J.2483, J.2484 งานก่อสร้างวางท่อใต้ดิน โครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาดกลุ่มไทยออยล์ ความคืบหน้าโครงการ 70% (ตัวเลขความคืบหน้า 6 พฤษภาคม 2565)

นายธรณิศ กรรณสูต รักษาการประธานบริหาร,นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส, นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา (EVP), นายสมศักดิ์ นวลใย (SVP) และนายกฤษณะ จินดา (SVP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตรวจงานและ เยี่ยมชมโครงการ J.2477 โครงการ Bangkok Mall & Bangkok Arena Phase 1 , J.2495 โครงการ Bangkok Mall Phase 2,3 and 4 (Sub Structure) โดยมีนายดำรงค์ศักดิ์ จันทร์มี และคณะให้การต้อนรับ ชี้แจงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ
(17 มิถุนายน 2565)

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของประเทศไทย เป็นเวลานาน กว่า 60 ปี บริษัทอิตาเลียนไทยฯวันนี้มีความภาคภูมิใจเมื่อได้มองย้อนอดีตที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลต่อไปในอนาคตเคียงคู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ขยายงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ในประเทศ อินเดีย บังคลาเทศ กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย ลาว มัลดีฟส์ สภาพพม่า ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ และบริษัทที่มีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 60 ปี มีผลงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จกว่า 2,000 กว่าโครงการ และผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอิตาเลียนไทยฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และภูมิภาคอื่นต่อไปรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 24 June 2022 06:45
พาณิชย์ ชินนาค

Author : เกาะติดข่าววงการก่อสร้าง แวดวงอุตสาหกรรมหนัก เคมีภัณฑ์และพลาสติก การกลั่นน้ำมัน โรงเหล็ก การทำเหมือง การสร้างเขื่อน สนามบิน ทางรถไฟ ถนน อ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน ฯลฯ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM