Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

ภาชนะรับแรงดัน (Pressure vessel) ต้องตรวจสอบ?

โดย : บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด (AECIS)

ภาชนะรับความดัน (Pressure Vessel) เป็นภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อเก็บก๊าซหรือของเหลวที่ความดันแตกต่างจากความดันบรรยากาศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายและอุบัติเหตุร้ายแรงได้ หากเกิดการออกแบบและติดตั้งโดยทีมงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาและการใช้งานของระบบนี้ ดังนั้นการออกแบบการผลิตและการใช้งานของภาชนะรับแรงดัน จึงจำเป็นต้องถูกควบคุมโดยหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่ได้รับการสนับสนุนตามกฎหมาย ด้วยเหตุผลเหล่านี้คำจำกัดความของภาชนะรับความดันจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

การออกแบบเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์เช่นแรงดันและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุดอย่างปลอดภัย ปัจจัยด้านความปลอดภัยค่าเผื่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิการออกแบบขั้นต่ำ (สำหรับการแตกหักแบบเปราะ) การก่อสร้างได้รับการทดสอบโดยใช้การทดสอบแบบไม่ทำลายถัง เช่นการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงการถ่ายภาพรังสีและการทดสอบแรงดัน การทดสอบอุทกสถิตใช้น้ำ แต่การทดสอบด้วยลมใช้อากาศหรือก๊าซอื่น ควรใช้การทดสอบแบบอุทกสถิตเนื่องจากเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากมีการปล่อยพลังงานน้อยกว่าหากเกิดการแตกหักในระหว่างการทดสอบ (น้ำไม่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแตกต่างจากก๊าซเช่นอากาศซึ่งไม่สามารถระเบิดได้)

ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ภาชนะรับความดันที่มีขนาดและความดันที่แน่นอนจะต้องถูกสร้างให้ถูกต้องตามกฏหมาย โดยมาตรฐานการทดสอบจะอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคือ ASME Boiler และ Pressure Vessel Code (BPVC) ภาชนะรับความดันเหล่านี้ยังต้องการผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงนามในทุกถังที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งภาชนะรับแรงดัน ตามความหมายของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม คือ "ภาชนะปิดที่มีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกันมากกว่า 1 ½ เท่าของความดันบรรยากาศ(ณ ระดับน้ำทะเล)และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 103 มิลลิเมตร(ถ้าเป็นท่อ ประมาณ 4 นิ้วขึ้นไป)" บางท่านอาจสับสนกับภาษากฎหมายว่าต้องตรวจหรือไม่ อย่างไร?

นั่นคือ ความดันบรรยากาศ (แรงกดอากาศ)ณ ระดับน้ำทะเล(ยิ่งสูงอากาศยิ่งเบาบาง)กำหนดให้ เป็น 1 บรรยากาศ หรือ 1 atm ( atmosphere) หรือเรียกว่า 1 บาร์ (barg.) อุปกรณ์ที่ต้องตรวจจึงเป็นภาชนะที่มีแรงดัน 1.5 barg. ขึ้นไป(ประมาณแรงดันลมยางรถเก๋ง 2 Barg.<29 -32 psi>ที่ส่วนใหญ่ใช้กัน)

ภาชนะรับแรงดันส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่พบ เป็น ถังลม (อุปกรณ์นิวแมติกส์) ถังอ๊อกซิเจน(งานเชื่อม ตัด)ถัง ไนโตรเจน (งานถนอมอาหาร งาน ตัด) ถัง แอมโมเนีย (ระบบทำความเย็น) ถัง ก๊าซ LPG (เชื้อเพลิง) ซึ่งถังเหล่านี้มีอายุการใช้งานเนื่องจากการถูกกัดกร่อนจากแรงดัน ความชื้น เป็นต้น จึงต้องมีการตรวจสอบ (ประกอบการวางแนวทางเลือกจำหน่ายถังตามสภาพการใช้งาน<ไม่ใช่อายุการใช้งาน>)และสนับสนุนงานระบบ เช่น ISO 14001 เป็นต้น

การตรวจสอบถัง(ภาชนะรับแรงดัน)ขั้นแรกทำการวัดความหนาเพื่อคำนวณการรับแรงดันของถังว่าความหนาเหลือเท่าไร กัดกร่อนเท่าไร อายุการใช้งานเหลือเท่าไรต้องกระทำก่อนการอัดน้ำหรือ hydrostatic test เพราะต้องอัดแรงดันไปถึง 1 ½ เท่าของแรงดันใช้งานตรวจสอบ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง safety valve , pressure gauge ถ้าชำรุด(ค่าทำงานเพี้ยนไป)หรือเสียจำเป็นต้องเปลี่ยน ทางทีมงานเข้าตรวจตามโรงงานต่างๆ ก็พบปัญหาทุกที่

ทั้งนี้ ทางทีม AEC มีการตรวจสอบตามกฎหมาย และถูกต้องตามขั้นตอน โดยเราให้บริการด้านงานวิศวกรรมงานออกแบบ งานสร้าง งานผลิต งานตรวจทดสอบ งานติดตั้ง และงานบำรุงรักษา ในสาขางานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมงานเชื่อม วิศวกรรมกระบวนการผลิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมโยธา ดำเนินการโดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร มีเป้าหมายที่จะให้การบริการอย่างครบวงจร คลอบคลุมตั้งแต่ งานออกแบบด้านวิศวกรรม จนถึงการสร้างและติดตั้ง ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในภาคอุตสาหกรรม

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด (AECIS) ได้เริ่มการก่อตั้งบริษัทปี พ.ศ.2556 การจัดตั้งบริษัทฯเพื่อดำเนินการขยายธุรกิจจาก หจก. เอ็ม.พี.ภัณฑ์ (1987) จากประสบการณ์การเป็นผู้ผลิตเป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ถังปฏิกิริยา (Reactor Tank) ถังผสม (Mixing Tank) ถังกักเก็บ (Silo Tank) งานโครงสร้าง (Steel Structure) และงานระบบท่อของไหล (Process Piping) เป็นต้น กลุ่มงานอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Plant) โรงไฟฟ้า (Power Plant) ปิโตรเคมี (Petrochemical Plant) อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetic Plant) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Plant) และ ระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant) ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการทำงานจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้ บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริการงานวิศวกรรม ตั้งแต่ในขั้นตอน งานออกแบบ (Design) งานสร้าง (Construction) งานวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process Layout) งานผลิต (Fabrication) งานตรวจสอบ (Inspection) งานติดตั้ง (Installation) และ งานบำรุงรักษา (Maintenance) ตลอดจนโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริการของลูกค้าเพื่อสามารถดำเนินการธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร

Scope of Business:

  > บริการงานวิศวกรรม / Engineering Services

  > บริการงานสร้างและการผลิต / Construction & Fabrication Services   

  > บริการงานตรวจทดสอบ / Inspection and Testing Services   

  > บริการงานซ่อมบำรุงรักษา / Maintenance Services 

 

คุณภาพ / QUALITY

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการออกแบบถังสแตนเลสและถังเหล็ก ได้แก่ ภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา ถังกักเก็บ ถังผสม และ โครงสร้างเหล็ก (Design services of stainless steel tank and steel tank for pressure vessel, reactor, storage, mixing and steel structure) ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ  ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015)  ในระบบการบริหารงานด้านการให้บริการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการ ที่ได้ “คุณภาพตามข้อกำหนดและตรงเวลา” ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ใบรับรองเลขที่ QMS19030/1735 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.)

ความปลอดภัย / SAFETY

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานหรือนอกสถานที่ ณ โรงงานลูกค้า/หน้างาน พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย เราพร้อมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามกฏระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานหรือระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินงานประชุมกลุ่มทำงาน Tool Box Talk และ KY & Safety Talk เป็นต้น รวมถึงพนักงานมีความพร้อมของบุคคล อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุดในระหว่างตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน “มุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน สู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สนใจสอบถาม โปรดติดต่อ

AEC INDUSTRIAL SERVICES CO., LTD.

12/5 หมู่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-441-208
มือถือ : 085-444-1963
แฟ็กซ์ : 034-441-209
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟชบุ้ค : facebook.com/aecindustrialservices

เวปไซต์ : www.aecis.co.th


Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 12 March 2020 12:14
ภูวิศ ภูสิทธิ์อุดมรัตน์

Author : เด็กช่าง เจ๋งที่สุด เกาะติดข่าวโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร โมดูล อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ ราวๆ นี้

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

WGE โชว์เมกกะโปรเจกต์ภาครัฐ-เอกชน ย้ำงานแน่นสู่ Backlog 5 พันล้านบาท

RT คว้า 4 โครงการใหม่ ชู Backlog กว่า 6.8 พันล้านบาท

&quot;GIANT ROCK 1990&quot; รางวัลเหมืองแร่สีเขียว 5 ปีซ้อน

SUPER ลุยลงทุนต่อเนื่อง รุกกำลังการผลิต 163 MW

เปิดชื่อ 5 บริษัทรับเหมา ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่า 7.8 หมื่นล้าน

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการ สู่กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์

การก่อสร้างปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม

SUSCO ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ขยายเพิ่มสู่ 255 สาขาทั่วประเทศ

PYLON มั่นใจธุรกิจแกร่ง โชว์ Backlog กว่า 1,150 ล้านบาท

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM