Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

เลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้งานสำเร็จ

โดย : บริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  (PREMIUM DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD.)

นอกจากความพร้อมเรื่องแบบและงบประมาณแล้ว การคัดเลือกผู้รับเหมานั้นเป็นเรื่องสำคัญในลำดับถัดมาที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผลต่อความสมบูรณ์ของงานตามที่เจ้าของดครงการคาดหวังไว้ ที่สำคัญจะต้องศึกษางานพูดคุยติดต่อกับผู้รับเหมาและทีมช่างอย่างน้อย 3-6 เดือน หรืออาจจะ 1 ถึง 3 ปีตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาจึงควรพิจารณาข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างราบรื่นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี รวมทั้งช่วยป้องกันปัญหาความยุ่งยากที่อาจเกิดขี้นตามมาในภายหลังด้วย ดังนั้นการเลือกผู้รับเหมาควรพิจราณาอย่างรอบคอบ โดยมีหลักเกณฑ์ตัดสินใจคร่าวๆ ดังนี้

ผู้รับเหมาต้องเชี่ยวชาญงาน

ผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างแตกต่างกัน ตั้งแต่งานก่อสร้างที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักอย่างเช่น อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) หรือ อพาร์ทเมนต์ขนาดเล็กให้เช่า ไปจนถึงงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนของโครงสร้างและงานระบบอาคาร จำพวกอาคารสูง ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ ดังนั้น การเลือกผู้รับเหมามาสร้างบ้านซึ่งนอกจากพื้นฐานเรื่องความแข็งแรงแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะงานตกแต่งปิดผิวเพื่อความสวยงาม จึงควรพิจารณาว่าผู้รับเหมามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างบ้านมากน้อยเพียงใด งานที่เคยก่อสร้างเป็นงานที่รับเป็นผู้รับเหมาหลักหรือเป็นผู้รับเหมาช่วง และถ้าเคยก่อสร้างในแต่ละโครงการ ก็ยังมีโครงการหลายระดับที่ต่างมาตรฐานกันอีก ซึ่งความละเอียดในงานก่อสร้างแต่ละโครงการก็จะแตกต่างกันมากทีเดียว

นอกจากนี้ ควรพิจารณารูปแบบงานโครงสร้างที่ถนัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก หรือ โครงสร้างไม้ เนื่องจากมีวิธีการสร้างบ้านเฉพาะทางแตกต่างกันไป ซึ่งหากเราเลือกใช้ผู้รับเหมาตามงานที่ถนัดงานก็มีโอกาสออกมาตรงตามใจเรา และในระหว่างขั้นตอนการสร้างบ้านสามารถลงรายละเอียดทางเทคนิคได้ลึกกว่า รวมทั้งปัญหาระหว่างการก่อสร้างก็จะน้อยลงตามไปด้วย

ผู้รับเหมามีผลงานให้ดูจริง ตรวจสอบได้ มีเจ้าของโครงการเดิมให้การอ้างอิง

เมื่อติดต่อหาผู้รับเหมาแต่ละรายได้แล้ว  ก่อนตัดสินใจเลือกและลงมือเซ็นสัญญา ต้องขอดูผลงานที่ผ่านมาของผู้รับเหมา ตัวอย่างง่ายสุด อาจเป็นแฟ้มรูปภาพสะสมผลงาน หรืออาจไปดูผลงานโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว  โดยสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเจ้าของโครงการที่เคยใช้บริการมาก่อน  วิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสจะได้ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้ และมีผลงานดี  เพราะมีคนช่วยการันตีผลงานให้  และช่วยเล่ารายละเอียดการทำงานของผู้รับเหมารายนั้นว่าเป็นอย่างไร ช่างถนัดงานอะไรบ้าง มาตรฐานงานก่อสร้างของช่างอยู่ในระดับไหน มีวิธีการทำงานเพื่อควบคุมเวลา คุณภาพงาน และงบประมาณอย่างไร  ทำงานเรียบร้อยมีระเบียบหรือไม่  มีการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างไรบ้าง  รวมไปถึงมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอะไรระหว่างก่อสร้างบ้าง  จะได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานงานก่อสร้างของเจ้าของโครงการแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการงานก่อสร้างเรียบร้อยได้คุณภาพ ถึงแม้เวลาก่อสร้างจะล่าช้าบ้าง บางคนจำเป็นต้องให้บ้านสร้างเสร็จในเวลาที่กำหนด ควบคุมงบประมาณได้ดี งานก่อสร้างอาจบกพร่องไปบ้างก็ยอมรับได้ เป็นต้น ดังนั้นเจ้าของโครงการจึงควรมีเกณฑ์ในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาจากข้อมูลที่ได้สอบถามด้วย

ผู้รับเหมาต้องมีทัศนคติในการทำงานตรงกับเจ้าของโครงการ

โดยปกติเมื่อเราอยู่ในระหว่างเจรจาติดต่อหาผู้รับเหมา เราจะคัดกรองผู้รับเหมาเหลือ 2-3 รายก่อนตัดสินใจเลือก ในขั้นตอนนี้แหล่ะที่เราต้องพูดคุยศึกษาอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาดูทัศนคติในการทำงาน และดูว่าผู้รับเหมามองเห็นภาพงานก่อสร้างเป็นภาพเดียวกันกับเราหรือไม่  โดยพูดคุยตกลงกันในเรื่องแนวทางการทำงาน ระยะเวลาในการทำงาน เงื่อนไขของแต่ละฝ่าย ราคาค่าก่อสร้าง รวมทั้งทัศนคติต่อโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อลดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เราต้องพูดคุยสอบถามให้ถ่องแท้ว่าผู้รับเหมามีทัศนคติการทำอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง เป็นต้น

ผู้รับเหมามีมาตรฐานในการทำงานอยู่ระดับไหน

สำหรับมาตรฐานในการทำงานของผู้รับเหมานั้น เจ้าของโครงการสามารถสังเกตได้ตั้งแรกเริ่มติดต่อนัดหมายทั้งการพูดคุย การรักษาคำพูด ตรงต่อเวลา ความแม่นยำในข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้าง” ซึ่งผู้รับเหมาอาจจัดทำขึ้นเองทั้งหมด หรือกรอกในฟอร์มเอกสารราคากลาง (BOQ : Bills of Quantity) ที่เจ้าของโครงการเตรียมไว้ใน “เอกสารสัญญาว่าจ้าง” ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแบ่งงวดงาน และเงื่อนไขในการว่าจ้างต่าง ๆ ตลอดจนการรับประกันผลงานหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีเอกสารแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ รวมถึงรายชื่อผู้ประสานงานและทีมงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน หัวหน้าช่าง) ด้วย เอกสารทั้งหมดนี้แสดงถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือในการทำงานที่จะช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกผู้รับเหมารายไหน โดยจะถูกใช้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถตอรวจสอบเรื่องมาตรฐานอื่นๆ เช่นมาตรฐานความปลอดภัย หรือระบบเซฟตี้ในการทำงาน ซึ่งอาจจากสังเกตจากแฟ้มประวัติ ภาพการแต่งตัว ภาพขณะทำงาน เป็นต้น

สนใจสอบถามปัญหาการก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอน ตกแต่ง ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ ยินดีให้คำปรึกษา โปรดติดต่อ
บริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
PREMIUM DESIGN AND CONSTRUCTION CO.,LTD.
1/34 ซอยโชคชัย 4 ซอย 65 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทร 02-044 0599, 087-975 0899, 084-102 9075
Fax : 02-935 9396
ID Line : somsak.263รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(5 votes)
Last modified on Monday, 01 April 2024 01:48

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

Zoomlion ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์งานเหมืองครบวงจร ชูการบริการหลังการขายที่เข้าใจลูกค้ายิ่งกว่าเดิม

“คุณภาพของงาน การบริการที่ดี ตอบสนองทันใจ” คือหัวใจความสำเร็จของบริษัท พรีเมี่ยม ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้งานสำเร็จ

ESC ปิดหีบสำเร็จตามเป้า มุ่งรณรงค์ลดการเผาอ้อย ชูแนวคิด Full Integrated System เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Zoomlion ประเทศไทยฉลองครบรอบ 9 ปี เปิดตัวศูนย์บริการสาขานครสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่!

ซีพี ติดอันดับความยั่งยืนโลก ระดับ “Top 5 %” จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ชูจุดเด่นเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

STEC ปรับกลยุทธ์ “Move To The Next Chapter” มุ่งพัฒนาต่อยอด New S-Curve เน้น Backlog แสนล้าน วางนโยบายองค์กร ตอบแทนสังคม มอบอาคารชาญวีรกูลที่ 71

Thaifoods Fresh Market โตสวนกระแส ครบ 350 สาขาตามเป้า, TFG จับมือ CooperL ตั้ง TFNG ดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ ด้วยงบลงทุนกว่า 746 ล้านบาท

TTA ต่อยอดธุรกิจขนส่งทางเรือ เข้าถือหุ้น 100% "ไทแทน แทงเกอร์" รุกธุรกิจผลิตน้ำมันดิบ เข้าถือหุ้น 10.14% "แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่" Q3/66 กำไร 374.8 ล้านบาท

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM