Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

วิถีพอเพียง (24)

กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 หวังสร้างโอกาสให้กับบุตรของเกษตรกร ให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ศาสตร์เกษตรและชลประทาน แบบบูรณาการ

“เชฟรอน” มอบเงินสนับสนุน โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ ระยะที่ 4”

เชฟรอน ผนึกกำลังพันธมิตร สานต่อโครงการพัฒนาสังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสงขลาอย่างยั่งยืน

ในยุคที่ช่องทางออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ไม่ว่าธุรกิจใดหากต้องการอยู่รอดในยุคนี้สมัยนี้ต่างก็ต้องหันมาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เว้นแม้แต่ "ชุมชนหล่ายแก้ว"

เชฟรอน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลักภูมิสังคม

สำนักงาน กปร. ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp มาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๙  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม ปลูก ปั่น ปัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ป่าชายเลนบางขุนเทียน

“เราจะทำให้ประเทศไทย กลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นได้ ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเอง” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2537

สมาคมพ่อค้าม้งไทย (สพม.) จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางของสมาคมฯ พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าม้งไทยชุดใหม่อย่างเป็นทางการ 

บ๊อช จับมือมูลนิธิมือต่อมือ เปิดศูนย์ชุมชน “เรือนม่วงมะปราง” ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพให้พึ่งพาตนเอง

Page 1 of 2
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM