Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

การขนย้ายเครื่องจักร และการขนย้ายเพื่ออุตสาหกรรม

โดย : บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด (PREECHA SERVICE (2007) CO., LTD.)

การขับเคลื่อนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ย้ายไลน์ผลิต หรือขยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งการขนย้ายเครื่องจักรสำหรับการผลิต และขนย้ายเครื่องจักรอิเล็กทรอนิคในการผลิตต่างๆ จำเป็นต้องจัดการด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ มีอุปกรณ์ครบครันในการขนย้าย มีทักษะสูงในการขนย้ายเครื่องจักร โดยเฉพาะเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยทีมงานที่ดีต้องสามารถวางแผนการดำเนินการ ลดระยะเวลาหยุดการผลิต และขนย้ายเครื่องจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างรัดกุม โดยมีคุณภาพงานที่ดี และเน้นถึงความปลอดภัยทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินเป็นหลัก

ข้อควรพิจารณาในการขนย้ายเพื่อติดตั้งเครื่องจักร

การขนย้ายมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากขนย้ายบ้าน หรืออาคารสำนักงาน เพราะต้องมีอุปกรณ์ วัสดุ ของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน หากไม่รอบคอบหรือไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้าย เครื่องจักรอาจทำงานผิดปกติและอาจเกิดความเสียหายได้ การออกแบบ วางแผนในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปยังสถานที่อื่น ควรทำอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน เพื่อให้การใช้งานเครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพ และให้เครื่องจักรยังคงใช้งานได้คงเดิม

ปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาในการขนย้ายเพื่อติดตั้งเครื่องจักรมีดังนี้

  • การจัดเตรียมพื้นที่ พื้นที่ในการวางเครื่องจักรควรมีความสว่างและอากาศถ่ายเทอย่างเพียงพอ
  • การวางเครื่องจักร ควรเว้นมีพื้นที่รอบๆสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเพื่อให้คนงานสามารถเข้าทำงานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  • การควบคุมเครื่องจักร ปุ่มในการควบคุมเครื่องจักรต้องอยู่ในที่ปลอดภัย ควรติดตั้งในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
  • ระบบไฟฟ้า ในงานย้ายและติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบไฟฟ้า ว่ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่ และใช้กำลังไฟเท่าไหร่
  • การติดตั้งเครื่องจักร ควรคำนึงถึงระบบการสื่อสารของเครื่องจักรและการแสดงผล เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต การติดตั้งโปรแกรมแสดงผล เป็นต้น
  • ความมั่นคงในการติดตั้ง ต้องพิจารณาและตรวจสอบว่าพื้นสามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องจักรได้หรือไม่ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่
  • ระบบท่อของเครื่องจักร หากเป็นเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนหรือขนาดใหญ่ ควรติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ระบบท่อ สายพานต่างๆของเครื่องจักรไม่เกิดความเสียหายและใช้งานได้ต่อเนื่องสมบูรณ์

จากปัจจัยข้างต้นนั่นเอง การเลือกทีมงานเพื่อการขนย้าย จึงควรให้ความสำคัญกับทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นหลัก ซึ่งความสำเร็จในการขนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่ผ่านๆมาคือ "ประสบการณ์สั่งสม" ที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเมื่อต้องตัดสินใจเลือกใช้งาน การขนย้ายเพื่อติดตั้งเครื่องจักรควรทำด้วยผู้เชี่ยวชาญ โดยทีมงานของ บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ชื่อเสียงในการบริการเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมทั่วไป โดยได้รับความใว้วางใจจากบริษัทลูกค้าชั้นนำมากมายที่เลือกใช้บริการ เนื่องจากมีทักษะและความเชี่ยวชาญสูงในการให้บริการงานขนย้ายเพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม "แบบครบวงจร" ให้การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยเมื่องานอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เน้นความปลอดภัยตลอดทุกขั้นตอนการทำงานเป็นสำคัญที่สุด

ทั้งนี้  บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด ให้บริการขนส่ง-ขนย้าย "แบบครบวงจร" โดยมีบริการหลัก ดังนี้

งานแพ็ค​ลังไม้บรรจุเครื่องจักรส่งออกทางเรือไปปารากวัย

1. บริการบรรจุภัณฑ์และบริการบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม (Standard Packing & Industrial Packing)

สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และวิธีการขนส่งนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม้ใช้ในการต่อลังที่ต้องได้รับการรมยาฟูมิเกตป้องกันปลวกและแมลง รับรองด้วยตราสัญลักษณ์ IPPC ในระดับสากล หรืออุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสินค้า เช่น กล่องกระดาษแข็ง แผ่นพลาสติกกันกระแทก (Air Bubble) เจลกันความชื้น (VCI) แผ่นฟอยล์สูญญากาศสำหรับบรรจุเครื่องจักร (Vacuum Foil) ฟิล์มหด(Shrink Wrap) และเครื่องชี้วัดความเอียงและแรงกระแทก (TiltWatch ShockWatch Indicator) เป็นต้น

บริษัทฯของเรา สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามขนาด รูปทรง เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและทรัพย์สินในการขนส่งเพื่อความมั่นใจของลูกค้าของเรา

และการบรรจุภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมนั้น คือ บริการหลักของเรา ด้วยความเป็นมืออาชีพและให้บริการระดับมาตรฐานสากล บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด สามารถให้บริการได้ทั้งนอกสถานที่ตามไซต์งานของลูกค้า โดยมีบุคลากรประจำซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการบรรจุคอยให้บริการอย่างครบวงจร

นอกจากบริการบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพแล้ว ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องของวัสดุที่ใช้ ซึ่งบริษัทฯของเรา สามารถผลิตลังไม้ ไม้พาเลต และไม้ซี่ เพื่อใช้ในการบรรจุ โดยวัสดุไม้ทุกชนิด จะต้องผ่านการรมยาฟูมิเกต เพื่อป้องกันปลวกและแมลง พร้อมติดตราสัญลักษณ์ IPPC รับรองอีกด้วย และในส่วนของคุณภาพการบรรจุลังไม้ บริษัทฯ ของเราใช้มาตรฐานการบรรจุ HPE จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งมาตรฐานนี้ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

นอกจากนี้ บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด มีความสามารถในการจัดหาบรรจุภัณฑ์ลังไม้ ไม้พาเลต และไม้ซี่ ตามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ลังไม้แบบลังทึบและลังโปร่ง โดยใช้ไม้ที่ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ตามข้อกำหนด IPPC.

2. บริการขนย้ายอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล (Industrial Relocation)

บ่อยครั้งที่การธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมต้องย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด ภูมิใจในผลงานบริการขนย้ายเครื่องจักรสำหรับการผลิตตั้งแต่ขนาดเล็กๆ จนถึงขนาดใหญ่ และบริการขนย้ายเครื่องจักรอิเล็กทรอนิคในการผลิตต่างๆ ที่ผ่านมา เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ของเรามีอุปกรณ์ครบครันในการขนย้ายและมีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ในการขนย้ายเครื่องจักร สามารถวางแผนการดำเนินการ ช่วยลดช่วยร่นระยะเวลาการหยุดกระบวนการผลิต และขนย้ายเครื่องจักรภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างรัดกุมโดยเน้นถึงความปลอดภัยทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินเป็นหลัก ความสำเร็จในการขนย้ายเครื่องจักรในโรงงานที่ผ่านมา คือประสบการณ์สั่งสมให้ทางทีมงานของเราเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น ในการให้บริการลูกค้าของเราในครั้งต่อไป

3. บริการตัวแทนส่งออกสินค้า และพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด ดำเนินการพิธีการศุลกากร ผ่านระบบ EDI (Electronic Data Interchange) ในการประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ และสำนักงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ และสมาชิกกลุ่ม ในจังหวัดหนองคาย ด่านสะเดา อรัญประเทศ และคลองใหญ่ในการดำเนินพิธีการกรมศุลกากรที่ประเทศลาว มาเลเซีย และกัมพูชา

งาน packing, lock and lashing, สินค้าเข้าตู้ container, booking Freight พร้อม ทำชิปปิ้งเคลียร์ของส่งออกไป Manila Port, Philippines แบบครบวงจร

4. บริการขนย้ายระหว่างประเทศ (International Relocation)

บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด สามารถให้บริการขนย้ายได้ครบวงจร เราขนย้ายภายในประเทศได้ และการขนย้ายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยความเป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ด้านขนย้าย การร่วมกับพันธมิตร ทำให้บริษัทขนย้ายของเรา สามารถคัดสรรบริษัทผู้รับผิดชอบในต่างประเทศให้กับลูกค้า บรรจุ ขนย้าย และส่งมายังประเทศไทย หรือแม้แต่จากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทาง รวมถึงการจัดทำเอกสารในการนำเข้า-ส่งออก ดำเนินพิธีการกรมศุลกากร เพื่อลดปัญหาในการนำของออกเมื่อสินค้ามาถึง และสำหรับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เจ้าหน้าที่ของเราสามารถช่วยจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการอนุมัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง

5. บริการพื้นที่คลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing)

บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด ร่วมกับพันธมิตร สามารถให้บริการคลังสินค้าหลายจุดทั่วประเทศ สามารถใช้ในการเก็บสินค้าและใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อขนส่งทางเรือและทางอากาศ โดยคลังสินค้ามีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ทั้งด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบคลังฯ

นอกจากนี้ บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด ยังสามารถจัดหาคลังสินค้าในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการ ตามงบประมาณและตามความต้องการของลูกค้า

ยังไม่รวมถึงการจัดหารถที่ใช้ในบริการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก พร้อมเครน และตู้เทลเกต สำหรับบริการขนย้าย กระจายและรับสินค้าในเมือง ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯสามารถจัดหาระบบที่ลูกค้าสามารถควบคุมความเร็วของรถและตรวจสอบตำแหน่งของรถทุกคันได้ผ่านระบบสัญญาณจีพีเอส (GPS)

งานขนส่งอุปกรณ์ของสนง.องค์การสหประชาชาติ ที่ไซด์งาน จ.กาญจนบุรี

6. บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน (Office Relocation)

ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ บริษัทฯของเราสามารถให้บริการขนย้าย โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของเครื่องใช้สำนักงานทุกชิ้น สินค้า รวมถึงเอกสารสำคัญต่างๆ และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องใช้และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะได้รับการดูแล บรรจุและจัดเก็บอย่างดีด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อลดความผิดพลาดในการขนย้ายและนับจำนวนของทุกชิ้นได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังสามารถจัดชุดเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์เป็นกลุ่มแผนก หรือแบ่งตามชั้นได้อีกด้วย เพื่อที่ลูกค้าสามารถดำเนินการต่อได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

7. บริการขนย้ายบ้าน และที่พักอาศัย (Household Relocation)

บริษัทฯ ของเราให้บริการขนย้ายบ้าน ที่พักอาศัย รวมถึงขนย้ายโกดังและย้ายสำนักงาน ทีมงานมืออาชีพด้านการขนย้ายบ้านของเราได้รับการฝึกฝนอย่างดีในการบรรจุสินค้า เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในที่พักอาศัยจนถึงการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งทางบริษัทฯของเรา มีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้า ในการขนย้ายบ้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราทั้งชาวไทยและต่างชาติ ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานของเรา ดูแลทุกขั้นตอนของการขนย้ายบ้าน ด้วยความปราณีตและพิถีพิถัน

บริษัทฯของเราเติบโต โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญของการศึกษา พัฒนา และวิจัยวิธีการ ขั้นตอน ประเภทวัสดุ ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลากรให้เป็นมืออาชีพ และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริการขนย้ายแบบครบวงจร เพื่อสร้างมาตรฐานให้ทัดเทียมในระดับสากล และเพื่อเป้าหมายสำคัญของเรา ก็คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ "เรายึดมั่นในพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า ด้วยคุณภาพของงาน"

สนใจติดต่อสอบถาม ได้ฟรี
บริษัท ปรีชาเซอร์วิส (2007) จำกัด
PREECHA SERVICE (2007) CO., LTD.
314/433 Soi Songprapha 16, Songprapha Road
Srikan, Donmuang, Bangkok 10210, Thailand
Tel. 02-928 8963-4
Mobile: 089 509 1117
Fax. 02-928 7711
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: preecha2476
Skype: preecha.rodkaew1
WeChat ID: preecha052019
facebook: PreechaServiceรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Thursday, 12 August 2021 07:19
พงษ์ธีระ เจียรสกุล

Author : เกาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ ยาง การประกันภัย มอเตอร์โชว์ นวัตกรรมยานยนต์ และทิศทางในอนาคตของวงการยานยนต์

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM