December 07, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Kubota ดันแบรนด์สู่ Global Major Brand มุ่งช่วยเหลือโควิดและอุทกภัย

คูโบต้า เดินหน้าผลักดัน แบรนด์คูโบต้าสู่ระดับโลก เร่งพัฒนา Mobile Application สร้างความสะดวกแก่เกษตรกร  พร้อมสานต่อโครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” เป็นครั้งที่สอง โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมสินค้าแปรรูปจาก 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการ “ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า”

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่ช่วงโควิด-19 ได้มีกลุ่ม Young Smart Farmer นำวิธีการทำ Smart Farming มาใช้ ส่งผลให้เกษตรกรมีการใช้งานออนไลน์เพิ่มจากเดิม 9% เป็น 70%

ดังนั้น คูโบต้าเอง จึงต้องปรับตัวในการทำกิจกรรมทางการตลาด เปลี่ยนกิจกรรม ณ พื้นที่หรือ On-ground ไปสู่ออนไลน์มากขึ้น

โดยบริษัทฯ มีการพัฒนา Mobile Application และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรโดยได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดี ส่วนโครงการช่วยเหลือสังคม บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วน ด้วยมาตรการช่วยเหลือ ใน 3 แนวทาง คือ การสนับสนุนรัฐด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าของสยามคูโบต้า ภายใต้ชื่อโครงการ KUBOTA On Your Side ซึ่งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอันดับแรก สยามคูโบต้า ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจ และพร้อมช่วยเหลือทุกมิติของสังคมไทย ให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน เราจะอยู่เคียงข้างคุณ เพื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

นอกเหนือจากการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเปิดศูนย์บริการรับซ่อมเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลของรัฐฟรีไปแล้วนั้น สยามคูโบต้ายังได้ใช้พื้นที่ในโรงงาน ดำเนินการพัฒนาการผลิตหุ่นยนต์ส่งยาและอาหาร (Automated Guided Vehicle หรือ AGV) ชื่อ “น้องส่งใจ” จำนวน 50 ชุด โดยจะทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยการอ่านเซนเซอร์แถบเหล็ก เพื่อใช้ส่งอาหารและยาให้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รวมถึงได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)  จำนวน 20 ชุด ภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่แจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค อาทิ โรงพยาบาลปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง เป็นต้น

ด้าน นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ (กลางซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยขณะนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันจำนวนมาก และมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน สยามคูโบต้าจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยวางมาตรการ 3 แนวทาง ได้แก่ การช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือลูกค้าของสยามคูโบต้า เพื่อส่งกำลังใจให้ประชาชนทั่วประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความช่วยเหลือในระยะยาวอีกด้วย

การช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข สยามคูโบต้าได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ได้แก่ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอก อารีนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินบริจาคส่วนหนึ่งมาจากพลังน้ำใจของพนักงานสยามคูโบต้า ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบกำลังใจในวิกฤตครั้งนี้ด้วย

สยามคูโบต้าได้ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตร “KUBOTA Agri e-Learning” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, เจียไต๋, และคอร์สสแควร์ ในการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลการเกษตรให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และองค์ความรู้ในการทำเกษตรเบื้องต้น และเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ นอกจากนี้ยังเตรียมสานต่อโครงการ คูโบต้าฟาร์มส่งสุข เป็นครั้งที่สอง โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมสินค้าแปรรูปจาก 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการ ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าซึ่งสยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ได้แก่ กลุ่มผักไหม และกลุ่มเกษตรทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตอนิมิตร จังหวัดแพร่ และกลุ่มหนองผักบุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้บริโภคอาหารจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ทีมผู้บริหารและจิตอาสาสยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายเข้าช่วยเหลือหลังน้ำลดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

นอกจากนี้ บริษัทยังทำโครงการจิตอาสา “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” ซึ่งอุทกภัยเป็นอีกหนึ่งในปัญหาใหญ่ของพี่น้องเกษตกรไทยในขณะนี้ โดยได้ร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายจัดกิจกรรม “คูโบต้า พลังใจสู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ด้วยการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ซ่อมแซมฟื้นฟูปรับปรุงสถานที่ ทำความสะอาดถนน ตลอดจนมอบถังเก็บน้ำดื่มสำหรับใช้ประจำหมู่บ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค

สำหรับการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เปิดตัว รถขุดคูโบต้าใหม่ ขนาด 3 ตัน KX033 Series และ U36 Series” กับคอนเซปท์ ตอบสนองการทำงานที่เหนือกว่า พร้อมอัปเกรดช่วงแขนขุดที่ยาวขึ้น ชูขุมพลังเครื่องยนต์ไดเร็คอินเจคชั่น ช่วยให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ทำงานได้รวดเร็วด้วยปั๊มไฮดรอลิกสมรรถนะสูง และ ช่วงล่างทนทานด้วยลูกกลิ้งตีนตะขาบ 4 ลูกพร้อมรูปโฉมโดดเด่น ครบครัน เสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความไว้วางใจด้วยมาตรฐานการบริการหลังการขายอย่างเข้าใจผู้ใช้งาน ตอกย้ำความเชื่อมั่นกว่า 14 ปีการจัดจำหน่ายรถขุดคูโบต้า พร้อมให้เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายรถขุดคูโบต้าทั่วประเทศ

โดยก้าวสำคัญของสยามคูโบต้าในการจัดจำหน่ายรถขุดคูโบต้าในประเทศไทย เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการนำเข้ารถขุดคูโบต้าที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการทำงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรมในประเทศไทย จึงได้เปิดตัวรถขุดคูโบต้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดรถขุดขนาดเล็ก ชูจุดเด่นในการนำเทคโนโลยีการผลิตที่โดดเด่นและได้มาตรฐานจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น  ผสานการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้รถขุดคูโบต้าได้รับการยอมรับและสามารถครองใจผู้ใช้งานทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน สำหรับในปัจจุบัน สยามคูโบต้าพัฒนาและจัดจำหน่ายรถขุดในประเทศไทยหลากหลายขนาด เริ่มตั้งแต่ 1.7 ตัน  3 ตัน 5 ตัน และ 8 ตัน ซึ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทุกประเภทการใช้งาน

ด้วยความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพจากผู้ใช้งานจริง สยามคูโบต้าจึงเดินหน้าพัฒนาสินค้าเพื่อยกระดับความสำเร็จในงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเปิดตัว “รถขุดคูโบต้าใหม่ ขนาด 3 ตัน ใน 2 รุ่น ได้แก่ KX033 Series และ U36 Series” ตอบสนองการทำงานที่เหนือกว่า เพื่อประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รถขุดคูโบต้า KX033 Series อัปเกรดช่วงแขนขุดที่ยาวขึ้น พร้อมเดินหน้าเต็มประสิทธิภาพด้วยเครื่องยนต์ไดเร็คอินเจคชั่น (Direct Injection) ขนาด 27.5 แรงม้า ฉีดน้ำมันตรงสู่ห้องเผาไหม้ ประหยัดน้ำมันมากขึ้น เครื่องยนต์เดินเรียบ ทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด พร้อมปั๊มไฮดรอลิกสมรรถนะสูง สามารถคำนวณการฉีดจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกไปยังชิ้นส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับการทำงาน ลดการจ่ายน้ำมันส่วนเกิน ทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้น  เสริมความทนทานด้วย ชุดลูกกลิ้งตีนตะขาบ  4 ลูก ลดแรงกระแทกจากการทำงานที่สมบุกสมบัน ยืดอายุการใช้งานของตีนตะขาบ พร้อมทั้งออกแบบให้มีช่วงการทำงานที่รองรับการทำงานที่หลากหลาย ถูกใจสายลุย

ในส่วนรถขุดคูโบต้ารุ่น U36 Series รถขุดขนาด 3 ตัน โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่คล่องตัวในพื้นที่แคบ ด้วยรถขุดแบบท้ายสั้น (Zero Tail Swing) ลดข้อกังวลในการทำงานในพื้นที่จำกัด ทำงานได้เต็มสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ไดเร็คอินเจคชั่น (Direct Injection)  ขนาด 27.5 แรงม้าปั๊มไฮดรอลิกแบบสมรรถนะสูง ลดการจ่ายน้ำมันส่วนเกิน ตอบโจทย์การขนย้ายสะดวกมากขึ้น ด้วยขนาดตีนตะขาบหน้ากว้าง 1.55 เมตร

ด้านนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า “ปีนี้ สยามคูโบต้าเปิดตัวรถขุดคูโบต้าใหม่ ขนาด 3 ตัน ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมในตลาด ในสองรุ่นเรือธงได้แก่ KX033 Series และ U36 Series ในช่วงไตรมาสแรกของปี ชูเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งและช่วงการทำงานที่เหนือกว่า มั่นใจด้วยมาตรฐานการผลิตรถขุดคูโบต้าจากนวัตกรรมเฉพาะตัวของคูโบต้า อัปเกรดช่วงล่างให้ทนทานยิ่งขึ้น เสริมความมั่นใจด้วยบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ตอบสนองลูกค้าได้อย่างตรงจุด สำหรับแคมเปญการตลาดของรถขุดทั้งสองซีรีส์ มาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษ ให้คุณเป็นเจ้าของรถคูโบต้าได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงแคมเปญออนไลน์เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค KubotaExcavator และเว็บไซต์ของสยามคูโบต้า www.siamkubota.co.th

สยามคูโบต้าพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสำเร็จให้กับผู้ใช้งานได้มั่นใจยิ่งขึ้นด้วยบริการหลังการขายจากช่างผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสยามคูโบต้าทั่วประเทศ พร้อมแพ็กเกจตรวจเช็กสภาพฟรี 9 ครั้ง และระยะรับประกัน 2 ปี หรือ 3,000 ชั่วโมง และยังรองรับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยสายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร.1747  สัมผัสการทำงานที่เหนือกว่าของรถขุดคูโบต้าใหม่ 3 ตันได้แล้ววันนี้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายคูโบต้า ทั่วประเทศ ทั้งนี้นโยบายของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะทำให้แบรนด์คูโบต้า เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก หรือ “Global Major Brand (GMB)” ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและอะกริโซลูชั่นให้กับลูกค้าที่มีทั่วโลก พร้อมเป็นองค์กรที่ตอบแทนสังคม ไม่เพียงแต่จะมุ่งพัฒนาภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยและอาเซียน แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่จะส่งมอบสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรของอาเซียนอย่างแท้จริงรับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(2 votes)
Last modified on Wednesday, 29 September 2021 12:01
อัญชลี ปรีชาธนพันธ์

Author : ประสบการณ์งานข่าวภาคสนามร่วมสิบปี เชี่ยวชาญงานข่าวสด งานสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่างๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำข่าว

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM