November 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
MN-Agri Machinery-Strip-Head

สยามคูโบต้า ก้าวสู่ปีที่ 46 ชูรางวัลระดับเอเชีย "Inspirational Brand Award" ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมเกษตรในอาเซียน

สยามคูโบต้า ดำเนินงานก้าวสู่ปีที่ 46 อย่างมั่นคง เผยวิสัยทัศน์เดินหน้าสู่การพัฒนานวัตกรรมเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมปักหมุดหนุนภาคการเกษตรให้เป็น NET ZERO ในทุกมิติสู่ผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว พร้อมชูรางวัลระดับเอเชีย "Inspirational Brand Award" ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรในอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน

นายจูนจิ โอตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯมีผลการดำเนินงานตรงตามเป้าหมายที่คาดไว้ในปีที่ผ่านมา ด้วยยอดขายอยู่ที่ 63,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนในประเทศ 60 : ต่างประเทศ 40 โดยปัจจัยบวกจากภายนอกที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางภาคเกษตร ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนดี ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น และนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งทางเทคโนโลยีและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคม โดยในปี 2566 นี้ สยามคูโบต้าได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 67,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 7% จากปีก่อนหน้า

รถเกี่ยวนวดข้าว DC-105X

“จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อนในขณะนี้เริ่มส่งผลกระทบรุนแรง ต่อผลผลิตอาหารทั่วโลก และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามร่วมแก้ไขปัญหา สยามคูโบต้าได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้าในการเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม โดยจะดำเนินตามนโยบาย Global Major Brand (GMB) ของ คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเราจะยังคงตั้งมั่นให้การสนับสนุนภาคเกษตรของไทย ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงาน พร้อมเร่งสนับสนุนภาคเกษตรไทยให้เป็น Net Zero ในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายจูนจิ โอตะ กล่าว

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ คุณราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ Net Zero Emission เพื่อสร้างโมเดล “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 10 ที่สยามคูโบต้านำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า มาช่วยแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมตั้งเป้าลดการเผาให้เป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ หนองคาย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

โดยจะดำเนินตามนโยบาย Global Major Brand (GMB) ของ คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเราจะยังคงตั้งมั่นให้การสนับสนุนภาคเกษตรของไทย ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศในทุกภาคส่วน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยในรอบปีที่ผ่านมานั้นเอื้ออำนวยส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกและทำการผลิตมากขึ้น อีกทั้งราคาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรสนใจซื้อเครื่องจักรฯเพื่อเพาะปลูกและบำรุงดูแลรักษามากขึ้น รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐมีการส่งเสริมยกระดับเกษตรกรไทยสนับสนุน Smart Farming ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการ จึงทำให้ภาพรวมของตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยเพิ่มขึ้น 11% และGDP ภาคการเกษตรมีการขยายตัว 2.5% ในขณะที่ภาพรวมตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในกัมพูชา และ สปป.ลาว ก็เติบโตเพิ่มขึ้น 8 % อันเป็นผลจากรัฐบาลส่งเสริมการผลิตพืชผลการเกษตรเพื่อส่งออกมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ในปี 2566 ต่อจากนี้ สยามคูโบต้าจะมุ่งพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มพืชพร้อมขยายธุรกิจบริการด้านนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยร่วมมือกับ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด และกลุ่ม Startup มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งขยายตลาดใหม่และพัฒนาศักยภาพผู้แทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรองรับการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแรงและยั่งยืน มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย ESG และ Net Zero Emission

เครื่องอัดฟาง HB-135 คูโบต้าสนับสนุนให้เกษตกรไม่ต้องเผาฟาง เพื่อลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และการต่อยอดผลิตผลทางการเกษตร

“เราให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายการทำเกษตรของโลกเกษตรใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไปสู่โลกเกษตรสีขาว White Agri-World ภายใต้แนวคิด “ใช้น้อย ได้มาก เพื่อความยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเกษตรอย่างรับผิดชอบผ่านส่วนผสมที่เป็นกุญแจสำคัญ ได้แก่ White Machinery นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ White Solutions นวัตกรรมวิธีการทำเกษตรรูปแบบใหม่ White Corporation องค์กรสีขาวที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน โดยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับโลกเกษตรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและโลกไปในทางที่ดีขึ้น” นางวราภรณ์ กล่าว

สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกษตร/ เกษตรอัจฉริยะ ในโอกาสนี้ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG และประธานกรรมการ KasetInno ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิจัยและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีต่างๆ ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions ณ คูโบต้าฟาร์ม

ทั้งนี้ Key Driver ที่จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการเป็นผู้นำด้าน NET ZERO Emission ในภาคการเกษตร โดยรณรงค์ให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในองค์กรและภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดการปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต การจัดการน้ำและปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโซลูชันเกษตรแม่นยำที่ลดการปล่อยคาร์บอน โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายผลสู่ระดับประเทศ และพัฒนาโครงการด้านสังคม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้นโยบาย ESG สยามคูโบต้าได้ดำเนินการ โครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยาม

นอกจากนี้สยามคูโบต้า ได้ให้องค์ความรู้จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และช่วยเกษตรกรในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเพิ่มรายได้ โครงการ "คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ" สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกันใช้เครื่องจักรฯ เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้ และโครงการชุมชนเกษตรเพาะสุขสยามคูโบต้า มุ่งแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรรายครัวเรือน รวมถึงเพิ่มแผนพัฒนาคูโบต้าฟาร์ม ในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์การทำเกษตรคาร์บอนต่ำ และเพิ่มพื้นที่สร้างประสบการณ์ใหม่อีก 2 โซน ได้แก่ โซน For Earth For Life และ โซนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการขับเคลื่อน Net Zero Emission ในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์

แทรกเตอร์ รุ่น L5018 ติดตั้งอุปกรณ์ KIS

ด้าน นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า “เทรนด์การเกษตรสมัยใหม่มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพดีและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทำให้สยามคูโบต้าเตรียมรุกตลาดภายใต้ 2 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่

  1. กลยุทธ์เน้นขยายตลาดใหม่ คือ กลุ่ม Non Farmer (เกษตรกรมือใหม่) เจาะกลุ่มผู้ที่กำลังเริ่มต้นสนใจการเกษตรได้ทดลองใช้งานเครื่องจักรฯ กลุ่มพืชมูลค่าสูง (High Value Crop) นำเสนอประสิทธิภาพในรูปแบบทำน้อยแต่ได้มาก รองรับการขยายตัวของกลุ่มพืชที่สูงถึง 16% โดยขยายตลาดแทรกเตอร์ต้นกำลังในการต่ออุปกรณ์เพื่อทำงานได้หลากหลาย กลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmer) จับเทรนด์ผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมมาใช้กับการทำเกษตรของตัวเองมากขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 38%
  2. กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดเป็น Smart Farmer ที่เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างทั่วถึงทดแทนการใช้แรงงาน ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 168 กลุ่ม และเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการเครื่องจักรฯ การนำไปรับจ้างเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านกิจกรรมคูโบต้าเชื่อมเครือข่ายชุมชน ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาเราได้เข้าไปส่งเสริมการพัฒนาสินค้าแปรรูปและช่องทางจัดจำหน่ายให้ชุมชนเกษตรต้นแบบจังหวัดเชียงราย และเตรียมขยายผลเพิ่มอีก 5 ชุมชนในปี 2566 นี้

รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enterprise Asia เพื่อยกย่องผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารงานที่โดดเด่น รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด คว้ารางวัลระดับเอเชีย "Inspirational Brand Award" จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023 ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรในอาเซียน มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า SIAM KUBOTA Community Enterprise (SKCE) โดยมีนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย ตลาดและบริการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล จาก ดาโต๊ะ วิลเลียม อึ้ง รองประธาน Enterprise Asia ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

"นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามคูโบต้าได้รับเลือกจาก Enterprise Asia ให้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรมาตลอด 45 ปี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจการทำเกษตรแบบยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ ในขณะเดียวกัน เราก็ได้นำแรงบันดาลใจจากเกษตรกรไทยทุกมาต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่คำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร น้ำ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในภาคการเกษตรไทยและอาเซียน รางวัลนี้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจแด่เกษตรกรไทยทุกคนและจะเป็นพลังผลักดันให้สยามคูโบต้านำพาเกษตรกรก้าวไปสู่โลกเกษตรใหม่ที่ดีขึ้นในอนาคต" นายพิษณุ กล่าว

สำหรับรางวัล Inspirational Brand Award สาขากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ที่สยามคูโบต้าได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีแรงบันดาลใจและสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนให้แบรนด์ส่งเสริมด้านคุณงามความดี ความอยู่ดีมีสุข และความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอจุดเด่นด้านการส่งเสริมความแข็งแรงและยั่งยืนของชุมชนเกษตรและภาคเกษตรกรรมไทย ผ่านโครงการพัฒนาความยั่งยืนของ ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า SIAM KUBOTA Community Enterprise (SKCE) ที่ดำเนินโครงการมากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัทในการยกระดับกลุ่มเกษตรกรไทยให้เติบโต ด้วยการจุดประกายแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง นับเป็นจุดเด่นของแบรนด์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ความผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตในอาเซียน 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งดำเนินตามนโยบาย Global Major Brand (GMB) ของ คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ทั้งภายในบริษัทและต่อสังคมหลายประการ เช่น สยามคูโบต้า ได้จัดโครงการ “KUBOTA FOREST FOR LIFE” ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น สร้างกำแพงสีเขียวกรองฝุ่นรอบเขตชั้นนอกกทม. โดยมีคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ KUBOTA FOREST FOR LIFE “คูโบต้าร่วมใจปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว” ปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเขตชั้นนอกของจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นละอองก่อนที่จะเข้าสู่เขตชั้นในของกรุงเทพฯ พร้อมนำโซลูชันและนวัตกรรมในการปลูกต้นไม้ให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวัดพระยาปลา (ฝั่งมัธยมฯ) เขตหนองจอก เมื่อเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ สยามคูโบต้า โดย คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ คุณครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร และ คุณณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่เกษตรสมัยใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายชุมชน โดยสยามคูโบต้าจะให้การส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร อาทิ KUBOTA (Agri) Solutions, KAS Crop Calendar Online, โดรนการเกษตร ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการอบรมให้ความรู้ผ่านการศึกษาดูงานที่คูโบต้าฟาร์ม และโครงการชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า (SKCE) เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 10 November 2023 00:16
อัญชลี ปรีชาธนพันธ์

Author : ประสบการณ์งานข่าวภาคสนามร่วมสิบปี เชี่ยวชาญงานข่าวสด งานสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่างๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำข่าว

Related items

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM