Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

โดย : บริษัท สวิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง  จำกัด (SWIFT ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.)

ไซโล คือ ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุธัญพืช เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้ง รำข้าว และอื่นๆโดยในการเก็บวัตถุดิบปริมาณมากเช่นนี้ต้องมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ และการควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้วัตถุดิบเสียหาย โดยมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้น (Grain dryer) และเครื่องระบายอากาศ ภายในไซโล เพื่อป้องกันเชื้อรา และ จุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค

โดยส่วนใหญ่ไซโลมีลักษณะเป็นถังทรงกลมขนาดใหญ่และมักทำจากสแตนเลส หรือเหล็กความแข็งแรงสูง รูปแบบของไซโล มี 2 แบบคือไซโลแบบกรวย (hopper silo) และไซโลแบบก้นเรียบ (flat silo) ทั้งไซโลทั้งสองแบบมีหลักการทำงานคล้ายกัน คือ ในถังไซโลจะมีสายพาน (conveyor) ลำเลียงวัตถุดิบออกจากถังไซโลไปยังโรงเรือน โดยไซโลแบบกรวย มีลักษณะเป็นถังก้นกรวย วางยกสูงจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการลำเลียงวัตถุดิบ ไซโลก้นเรียบ มีลักษณะเป็นถังก้นเรียบ มีสายพานเพื่อลำเลียงวัตถุดิบออกจากก้นถัง นอกจากนี้ในถังไซโลก้นเรียบยังมีใบกวาด (sweep auger) เพื่อกวาดวัตถุดิบไม่ให้ติดค้างที่ก้นถัง ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ หลักการทำงานเบื้องต้นของไซโล

การทำงานของถังเก็บและไซโล

  • เส้นผ่าศูนย์กลางของถังไซโลมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 3 ถึง 7.3 เมตร และถังไซโลลูกหนึ่งๆสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้จำนวน 30 ถึง 300 ตัน ถังไซโล มี 2 ประเภทคือ แบบฐานแบนและฐานทรงกรวย

  • ถังไซโลถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีอนุภาคเล็กอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น เมล็ดธัญพืช, เมล็ดพันธุ์ หรืออาหารสัตว์ ถังไซโลถูกใช้ในอุตสาหกรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์และธัญพืช, โรงงานผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภค, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานแป้ง, โรงงานไวน์ และโรงงานประเภท อื่นๆ

  • โดยหลักการผลิตภัณฑ์จะถูกเคลื่อนย้ายด้วยสายพานและกระพ้อ ลงสู่ถังไซโล ตลอดการเคลื่อนย้ายนี้ จะมีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น ส่วนบนและส่วนล่างของไซโลมีโครงสร้างแบบทรงกรวยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกเทเข้าและออกจากไซโลโดยไม่มีการตกค้างภายใน  

  • อุปกรณ์ระบายอากาศซึ่งติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือทางส่วนล่างของถังไซโล มีพัดลมเป่า ลมเย็น เพื่อรักษาระบบการระบายอากาศในไซโล และทำให้อากาศถ่ายเทภายในได้เป็นอย่างดี 

การทำงานของถังเก็บและไซโล

ผลิตภัณฑ์จะถูกลำเลียงส่งไปยังอุปกรณ์ตัวจ่ายด้วยกระพ้อ ตัวจ่ายผลิตภัณฑ์ แบบ 2 หัวจ่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวเติมผลิตภัณฑ์ ลงไปในไซโลให้เต็มอย่างทั่วเสมอกัน เมื่อเติมจนได้ระดับที่กำหนดแล้ว ก็จะมีสัญญาณเตือนให้หยุดการเติม ถ้าต้องการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ในถังไซโลก็สามารถทำได้โดยการเปิดวาล์วเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมาตามสายพาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทำการประกอบ และติดตั้งถังไซโล ระบบลำเลียง รวมถึงงานฐานราก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีในการเก็บรักษาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอื่นๆ รวมถึงการจัดการระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีทีมงานทางด้านวิศวกรรมที่มีความชำนาญการและบุคลากรคอยช่วยเหลือ ดูแล และบริการที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงบริษัทได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านการออกแบบระบบไซโลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อีกทั้งการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งบริการ และส่งมอบงานได้ตรงเวลา เป็นส่วนสำคัญของบริษัทของเรา

ทั้งเรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ถือเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สินค้าที่ดี มีคุณภาพมาจากการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของบริษัทของเรา พร้อมทั้งความชำนาญของบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและการขนส่ง พร้อมทั้งดูแลหลังการติดตั้ง และรับประกันคุณภาพ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นและเน้นส่งคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกคนตลอดไป

การผลิตถังเก็บและไซโล

  • เราสามารถผลิตถังเหล็ก ที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 10,000 ตันโดยภายในไซโล มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศ ระบบควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ ในไซโล

  • ใช้ระบบการตัด กลึง CNC ,การเจาะ และการขึ้นรูปของโครงสร้างเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยหุ่นยนต์ ดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆของแผ่นไซโลเหล็กจึงมีขนาดที่มีความเที่ยงตรงสูง ดังนั้นเวลานำมาประกอบขึ้นรูปไซโลที่หน้างาน จึงประกอบเข้ากันอย่างพอดี ไม่มีความเสี่ยงต่อการพังทลาย อันเนื่องมาจาก การประกอบขึ้นรูปที่ไม่ได้ขนาดที่ถูกต้อง

  • ด้วยระบบการออกแบบโครงสร้างภายในที่ดีของไซโล จึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือค้าง ตามขอบด้านข้าง และก้นไซโล มีเหลือน้อยมาก

  • อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตัด โดยใช้หุ่นยนต์ จึงทำการการเคลื่อนย้ายไซโล เพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ เป็นไปอย่างง่ายดาย แผ่นที่ถูกถอดออกมา สามารถต่อกลับเข้าได้อย่างถูกต้อง

  • ไซโลเหล็ก สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับไซโลคอนกรีต ได้มากถึง 30-50%

  • ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราสามารถผลิตถังเก็บประเภทการควบคุมการทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็คอุณหภูมิ และระบบการไหลเวียนภายในไซโล ที่ใช้แรงงานในการควบคุมการทำงานน้อยลงมาก

สนใจสอบถามการติดตั้งและก่อสร้างถังเก็บหรือไซโล โปรดติดต่อ
บริษัท สวิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
SWIFT ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
18/23-24, ศรีนครินทร์, บางแก้ว, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
TEl : 0-2383-3504 Fax : 0-2753-6831
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
086-392-8148

 

 

          

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 03 January 2020 13:04
ภูวิศ ภูสิทธิ์อุดมรัตน์

Author : เด็กช่าง เจ๋งที่สุด เกาะติดข่าวโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร โมดูล อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ ราวๆ นี้

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

WGE โชว์เมกกะโปรเจกต์ภาครัฐ-เอกชน ย้ำงานแน่นสู่ Backlog 5 พันล้านบาท

RT คว้า 4 โครงการใหม่ ชู Backlog กว่า 6.8 พันล้านบาท

"GIANT ROCK 1990" รางวัลเหมืองแร่สีเขียว 5 ปีซ้อน

SUPER ลุยลงทุนต่อเนื่อง รุกกำลังการผลิต 163 MW

เปิดชื่อ 5 บริษัทรับเหมา ยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่า 7.8 หมื่นล้าน

ACE คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 18 โครงการ สู่กำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์

การก่อสร้างปั๊มน้ำมันสมัยใหม่ เรื่องเล่าจากคนสร้างปั๊ม

SUSCO ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ขยายเพิ่มสู่ 255 สาขาทั่วประเทศ

PYLON มั่นใจธุรกิจแกร่ง โชว์ Backlog กว่า 1,150 ล้านบาท

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM