Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

โดย : บริษัท สวิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง  จำกัด (SWIFT ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.)

ไซโล คือ ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุธัญพืช เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง แป้ง รำข้าว และอื่นๆโดยในการเก็บวัตถุดิบปริมาณมากเช่นนี้ต้องมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษา เช่น อุณหภูมิ และการควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้วัตถุดิบเสียหาย โดยมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้น (Grain dryer) และเครื่องระบายอากาศ ภายในไซโล เพื่อป้องกันเชื้อรา และ จุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค

โดยส่วนใหญ่ไซโลมีลักษณะเป็นถังทรงกลมขนาดใหญ่และมักทำจากสแตนเลส หรือเหล็กความแข็งแรงสูง รูปแบบของไซโล มี 2 แบบคือไซโลแบบกรวย (hopper silo) และไซโลแบบก้นเรียบ (flat silo) ทั้งไซโลทั้งสองแบบมีหลักการทำงานคล้ายกัน คือ ในถังไซโลจะมีสายพาน (conveyor) ลำเลียงวัตถุดิบออกจากถังไซโลไปยังโรงเรือน โดยไซโลแบบกรวย มีลักษณะเป็นถังก้นกรวย วางยกสูงจากพื้นดินเพื่อสะดวกในการลำเลียงวัตถุดิบ ไซโลก้นเรียบ มีลักษณะเป็นถังก้นเรียบ มีสายพานเพื่อลำเลียงวัตถุดิบออกจากก้นถัง นอกจากนี้ในถังไซโลก้นเรียบยังมีใบกวาด (sweep auger) เพื่อกวาดวัตถุดิบไม่ให้ติดค้างที่ก้นถัง ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือ หลักการทำงานเบื้องต้นของไซโล

การทำงานของถังเก็บและไซโล

  • เส้นผ่าศูนย์กลางของถังไซโลมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 3 ถึง 7.3 เมตร และถังไซโลลูกหนึ่งๆสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้จำนวน 30 ถึง 300 ตัน ถังไซโล มี 2 ประเภทคือ แบบฐานแบนและฐานทรงกรวย

  • ถังไซโลถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีอนุภาคเล็กอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น เมล็ดธัญพืช, เมล็ดพันธุ์ หรืออาหารสัตว์ ถังไซโลถูกใช้ในอุตสาหกรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์และธัญพืช, โรงงานผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภค, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานแป้ง, โรงงานไวน์ และโรงงานประเภท อื่นๆ

  • โดยหลักการผลิตภัณฑ์จะถูกเคลื่อนย้ายด้วยสายพานและกระพ้อ ลงสู่ถังไซโล ตลอดการเคลื่อนย้ายนี้ จะมีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น ส่วนบนและส่วนล่างของไซโลมีโครงสร้างแบบทรงกรวยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกเทเข้าและออกจากไซโลโดยไม่มีการตกค้างภายใน  

  • อุปกรณ์ระบายอากาศซึ่งติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือทางส่วนล่างของถังไซโล มีพัดลมเป่า ลมเย็น เพื่อรักษาระบบการระบายอากาศในไซโล และทำให้อากาศถ่ายเทภายในได้เป็นอย่างดี 

การทำงานของถังเก็บและไซโล

ผลิตภัณฑ์จะถูกลำเลียงส่งไปยังอุปกรณ์ตัวจ่ายด้วยกระพ้อ ตัวจ่ายผลิตภัณฑ์ แบบ 2 หัวจ่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวเติมผลิตภัณฑ์ ลงไปในไซโลให้เต็มอย่างทั่วเสมอกัน เมื่อเติมจนได้ระดับที่กำหนดแล้ว ก็จะมีสัญญาณเตือนให้หยุดการเติม ถ้าต้องการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ในถังไซโลก็สามารถทำได้โดยการเปิดวาล์วเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมาตามสายพาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ทำการประกอบ และติดตั้งถังไซโล ระบบลำเลียง รวมถึงงานฐานราก พร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดีในการเก็บรักษาสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอื่นๆ รวมถึงการจัดการระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามีทีมงานทางด้านวิศวกรรมที่มีความชำนาญการและบุคลากรคอยช่วยเหลือ ดูแล และบริการที่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงบริษัทได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านการออกแบบระบบไซโลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า อีกทั้งการที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งบริการ และส่งมอบงานได้ตรงเวลา เป็นส่วนสำคัญของบริษัทของเรา

ทั้งเรื่องการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ถือเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สินค้าที่ดี มีคุณภาพมาจากการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของบริษัทของเรา พร้อมทั้งความชำนาญของบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบและการขนส่ง พร้อมทั้งดูแลหลังการติดตั้ง และรับประกันคุณภาพ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งมั่นและเน้นส่งคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกคนตลอดไป

การผลิตถังเก็บและไซโล

  • เราสามารถผลิตถังเหล็ก ที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 10,000 ตันโดยภายในไซโล มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศ ระบบควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ ในไซโล

  • ใช้ระบบการตัด กลึง CNC ,การเจาะ และการขึ้นรูปของโครงสร้างเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยหุ่นยนต์ ดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆของแผ่นไซโลเหล็กจึงมีขนาดที่มีความเที่ยงตรงสูง ดังนั้นเวลานำมาประกอบขึ้นรูปไซโลที่หน้างาน จึงประกอบเข้ากันอย่างพอดี ไม่มีความเสี่ยงต่อการพังทลาย อันเนื่องมาจาก การประกอบขึ้นรูปที่ไม่ได้ขนาดที่ถูกต้อง

  • ด้วยระบบการออกแบบโครงสร้างภายในที่ดีของไซโล จึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือค้าง ตามขอบด้านข้าง และก้นไซโล มีเหลือน้อยมาก

  • อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตัด โดยใช้หุ่นยนต์ จึงทำการการเคลื่อนย้ายไซโล เพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ เป็นไปอย่างง่ายดาย แผ่นที่ถูกถอดออกมา สามารถต่อกลับเข้าได้อย่างถูกต้อง

  • ไซโลเหล็ก สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับไซโลคอนกรีต ได้มากถึง 30-50%

  • ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เราสามารถผลิตถังเก็บประเภทการควบคุมการทำงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็คอุณหภูมิ และระบบการไหลเวียนภายในไซโล ที่ใช้แรงงานในการควบคุมการทำงานน้อยลงมาก

สนใจสอบถามการติดตั้งและก่อสร้างถังเก็บหรือไซโล โปรดติดต่อ
บริษัท สวิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
SWIFT ENGINEERING AND TRADING CO., LTD.
18/23-24, ศรีนครินทร์, บางแก้ว, บางพลี, สมุทรปราการ 10540
TEl : 0-2383-3504 Fax : 0-2753-6831
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
086-392-8148

 

 

          

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 03 January 2020 13:04
ภูวิศ ภูสิทธิ์อุดมรัตน์

Author : เด็กช่าง เจ๋งที่สุด เกาะติดข่าวโรงงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร โมดูล อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์ ราวๆ นี้

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

BGC ชูลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เปิดศูนย์ R&D เร่งต่อยอดธุรกิจใหม่ กางแผน 5 ปี ปักเป้าปี 68 รายได้พุ่ง 2.5 หมื่นล้าน

คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ “มายบ็อกซ์ ซีรีส์” จากพิซซ่า ฮัท

วันไทยฯ ปรับนวัตกรรมผลิต ออกโปรดักส์ใหม่ "ยำยำ" สูตรเด็ด รสหมูสับทรงเครื่อง เส้นใหญ่

ททท. ปั้นมหาโปรอะเมสซิ่งดึงไทยเที่ยวไทย วางเที่ยวเชิงสุขภาพดึงต่างชาติหลังโควิดคลี่คลาย

The Hidden Charm Of The East

สูดอากาศให้เต็มปอด ที่ "ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี"

BEST EXPRESS จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“ธนาแอสทรา” คอนโดไร้สัมผัส (Touchless Condo) ไอคอนใหม่แห่งถนนจันทน์

Ardonagh Group ประกาศตั้งบริษัท Ardonagh Global Partners หลังเข้าซื้อ AccuRisk Solutions

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM