Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
ชนารดี ชัยศิริเมฆินทร์

ชนารดี ชัยศิริเมฆินทร์

Author : เกาะติดข่าวเกษตร วิถีของเกษตรพอเพียงแนวทางสู่ความยั่งยืน เกษตรผสมผสาน ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำ การเลี้ยงสัตว์ การเพาะพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เครื่องมือเครื่องจักรเกษตร ฯลฯ

โดย พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมออกบูธให้ความรู้ในงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

'เพชรเกษมเนอร์สซิ่งโฮม' ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น บริจาคสิ่งของให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี

พิธีเปิดงาน “CARE EXPO Thailand 2019” งานแฟร์ เพื่อคนที่คุณแคร์ ครั้งแรก ครั้งยิ่งใหญ่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการนำมาตรฐาน GAP มาใช้เป็นแนวทางในการผลิตพืชผักปลอดภัย พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกษตรกรลดละการใช้สารเคมีทางการเกษตร และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้บริโภค และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด

สร้างความมั่นใจ ให้ผู้บริโภคได้รับประทานไข่ไก่ สด สะอาด ปลอดภัย 100% "ซีพีเอฟ" เปิดฟาร์มไก่ไข่ Cage Free

“ฝ้าย-โชติกา” งัดกลยุทธ์สวยพรีเมี่ยม-บริการจับใจ ขยายสาขาใหม่ ฟิออร่า จันทบุรี

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด Thai Herbal Products Co., Ltd. (Thai Herb) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม(ไทยเฮิร์บ) เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ซึ่งเป็นปีล่าสุดหลังจากได้รับในปี 2554 ,2557 และ 2561 รวม 4 สมัย

คาดโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตในปี 2562…แต่ยังเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลในการบริหารจัดการ

กรมวิชาการเกษตร ปลุกกระแสผ้าฝ้ายไทย โชว์ผลงานวิจัยฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 6 ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาลธรรมชาติพันธุ์แรกของไทยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม เพิ่มมูลค่าผลผลิต และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตสิ่งทอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดเป็น green product ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก

Page 1 of 3
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM