Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

โดย : บริษัท แอบโซลูท แวค จำกัด  (ABSOLUTE VAC COMPANY LIMITED)

ปั๊มสุญญากาศ หรือ vacuum pump ทำหน้าที่ ดูดอากาศออกจนเกือบหมด เพื่อให้เกิดสุญญากาศ นิยมนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่  และ งานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ห้องแลป) ซึ่งการนำปั๊มสุญญากาศไปใช้งาน ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ใช้งาน ว่าจะนำไปใช้กับงานประเภทไหน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  เรามารู้จักประเภทของปั๊มสุญญากาศกันเถอะ

หลักการทำงานของ Rotary Vane VacuumPump

Vacuum Pump จะประกอบด้วยตัวปั๊ม (pump housing) และโรเตอร์ (rotor) ซึ่งถูกติดตั้งให้เยื้องจุดศูนย์กลางโดยที่โรเตอร์จะมีร่องสำหรับให้แผ่นกวาดอากาศ (vane) วิ่งเข้าออกด้วยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centifugal force) ในขณะที่โรเตอร์หมุนนั้นอากาศจะถูกดูดเข้ามาที่ทางเข้า (inlet) และจะถูกอัดออกในขณะที่ใบกวาดอากาศ (vane) เคลื่อนที่หมุนไปพร้อมกับโรเตอร์และกวาดอากาศออกมาที่ช่องทางออก (outlet) อากาศจะถูกอัดออกไปในถังน้ำมัน (oil tank) ภายใน oil tank จะติดตั้งชุดดักจับไอน้ำมัน (oil separator) เพื่อทำหน้าที่แยกไอน้ำมันออกจากอากาศ โดยไอน้ำมันจะถูกชุด oil separator ดักจับไว้ส่วนอากาศจะถูกอัดออกไป น้ำมันที่ถูก oil separator ดักจับไว้จะตกลงสู่ถังน้ำมันด้านนอกและไหลเวียนกลับเข้าสู้ตัว vacuum pump อีกครั้งโดยน้ำมัน vacuum pump ทำหน้าที่ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่, ระบายความร้อน, เป็นฟิล์มบางๆช่วยทำให้ค่าสุญญากาศดีขึ้น

ประเภทของปั๊มสุญญากาศ

1. OIL-SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน เป็นปั๊มที่ใช้กับลักษณะงานสุญญากาศแบบทั่วไป (rough vacuum) นิยมใช้มาเป็นระยะเวลานาน  ปั๊มสุญญากาศโรตารี่แวนแบบซีลน้ำมัน อุปกรณ์ที่สำคัญประกอบไปด้วยเสื้อปั๊ม แกนหมุนที่ติดตั้งแบบเยื้องศูนย์กับเสื้อปั๊มมีร่องสำหรับติดตั้งใบกวาดและมีใบสำหรับกวาด (Vane) ที่สามารถเคลื่อนเข้า-ออกในขณะที่แกนหมุนรอบตัวเองโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ใบกวาดจะทำหน้าที่ดูดและอัดอากาศโดยการกวาดไปรอบเสื้อปั๊มตามการหมุนของแกน การทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการฟิล์มน้ำมันเป็นตัวช่วยในการปิดช่องว่างระหว่างใบกวาดและเสื้อปั๊มเพื่อป้องการการรั่วของอากาศระหว่างด้านขาเข้าและด้านขาออก จะเห็นได้ว่าในปั๊มชนิดนี้น้ำมันมีหน้าที่สำคัญในการช่วยสร้างค่าสุญญากาศ หล่อลื่นระบบเพื่อลดการสึกหรอและช่วยระบายความร้อนโดยรวมของระบบ จึงทำให้ปั๊มชนิดนี้มีความทนทานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะการใช้งานหากเป็นการใช้งานแบบเดี่ยวในการสร้างค่าสุญญากาศระดับทั่วไปจนถึงระดับปานกลาง นิยมนำมาใช้ในงานวิศวกรรมหลากหลายประเภท เช่นงานอุตสาหกรรมประเภทหยิบจับชิ้นงาน งานบรรจุสุญญากาศ งานระบบสุญญากาศรวมสำหรับสถานพยาบาล ถ้าเป็นการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อสร้างสุญญกาศระดับที่สูงขึ้นมักใช้ร่วมกับการติดตั้งปั๊มชนิดรูท (Roots) ไว้ก่อนหน้าเพื่อสร้างค่าสุญญากาศระดับสูงจากนั้นจึงติดตั้งปั๊มชนิดนี้เป็นปั๊มตัวท้าย (Backing Pump) เพื่อส่งต่ออากาศจากปั๊มรูทออกสู่บรรยากาศอีกทอดหนึ่ง โดยปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมันมี 2 แบบคือ  Single state และ Two-states โดยที่แบบ Two-Stages สามารถสร้างสุญญากาศได้สูงกว่า ในขณะที่ Single stage จะให้อัตราการไหลของอากาศที่สูงกว่าเมื่อใช้ต้นกำลังขนาดเท่ากัน

  • SINGLE STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP : Atlas copco รุ่น GVS 16-630 A ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีการออกแบบให้กะทัดรัดเพื่อการติดตั้งใช้งานที่ง่ายและประหยัดพื้นที่ เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมที่จะใช้กับลักษณะงานได้หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น งานบรรจุภัณฑ์ อิเล็คทรอนิกส์ พลาสติก อาหาร ยา วงการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยปั๊มสุญญากาศรุ่น GVS 16-630 A นี้จะสร้างสุญญากาศระดับใช้งานทั่วไป ระหว่าง 0.5 ถึง 0.1 mbar absolute และมีอัตราการไหล (Flow rate) ระหว่าง 16-700 m3/h
  • TWO STAGE OIL SEALED ROTARY VANE VACUUM PUMP : Atlas Copco รุ่น GVD 0.7 – 275 ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวนแบบซีลน้ำมัน Two-stages เป็นปั๊มสุญญากาศที่มีการออกแบบให้สามารถสร้างสุญญากาศได้ในระดับปานกลางถึงสูง มีอัตราการไหลของอากาศอยู่ระหว่าง (Flow rate) 0.75 – 255 m3/h ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ทั้งชนิด 1 เฟสและ 3 เฟสตามความต้องการใช้งาน เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม เช่น อาหารแช่แข็ง-อบแห้ง เครื่องมือวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย การเคลือบผิว ชุปแข็งโลหะ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

2. DRY CLAW VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบ Claw เป็นปั๊มที่ทำงานโดยไร้น้ำมันและไร้การสัมผัสของโรเตอร์ หลักการทำงานใช้หลักการแบบใช้โรเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับกรงเล็บสองชิ้นหมุนสวนทางกัน โดยรูปร่างของโรเตอร์ทั้งสองชิ้นจะสร้างเป็นห้องเพื่อรับอากาศและรีดอากาศออจากตัวปั๊มทำให้เกิดการสร้างสุญญากาศขึ้นบ ปั๊มชนิดนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้สุญญากาศที่ไร้น้ำมัน ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการปนเปื่อน ให้ประสิทธิภาพที่ดีมากในการสร้างสุญญากาศระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด

  • MECHANICAL BOOTERS VACUUM PUMP : ปั๊มสุญญากาศชนิด Mechanical boosters vacuum pump เป็นปั๊มที่ออกแบบมาสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของปั๊มสุญญากาศชนิดอื่นๆ เมื่อต้องการสร้างสุญญากาศระดับปานกลางถึงสูงเพิ่มขึ้นจากช่วงการทำงานของปั๊มสุญญากาศชนิดอื่น ชนิดนี้จะติดตั้งไว้เป็นปั๊มชุดหน้า (Fore Pump) ปั๊มสุญญากาศชนิดอื่นเสมอซึ่งจะเรียกปั๊มที่อยู่ด้านหลังว่า Backing pump  เช่นโรตารี่เวน สกรู วงแหวนน้ำเป็นต้น โดยรวมปั๊มทั้งสองตัวเข้าด้วยกันจะเรียกว่าระบบ Combine system เมื่อเริ่มต้นใช้งานจะต้องเดินเครื่อง Backing Pump ก่อนเสมอ จากนั้นเมื่อได้ระดับสุญญากาศตามค่าที่กำหนดจึงเริ่มเดินเครื่อง Booster pump เพราะว่าด้วยอัตราการไหลที่สูงหากทำงานที่ความดันบรรยากาศจะทำให้เกิดแรงเค้นสูงเกินกำหนดบนโรเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายได้  Booster pump เป็นปั๊มที่ทำงานแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นและทำงานแบบไม่มีการสัมผัสกันของโรเตอร์แต่จะใช้ช่องว่างระหว่างโรเตอร์ที่มีขนาดเล็กในการกั้นอากาศแทนฟิล์มน้ำมัน

3. DRY SCREW VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบเกลียว โดยปกติมักออกแบบใช้เป็นสองเกลียว (Screw) หมุนสวนทางกันอยู่ในเสื้อปั๊ม โดยที่อากาศจะถูกกักอยู่ระหว่างร่องของเกลียวและเสื้อปั๊มจากนั้นจะถูกพาตามการหมุนของเกลียวจนไปถึงทางออก เนื่องจากการออกแบบและผลิตทำด้วยความแม่นยำสูงมากชิ้นส่วนที่เป็นเกลียวและเสื้อปั๊มจะไม่สัมผัสกันเลยทำให้ข้อดีของปั๊มชนิดนี้คือสามารถใช้งานที่เกี่ยวข้องกับแก๊สที่มีความกัดกร่อนหรือมีไอของสารเคมีหรือไอน้ำปนเปื้อนสูงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถเลือกวัสดุและวัสดุเคลือบได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างสุญญากาศได้สูงกว่าปั๊มชนิดอื่น ทำงานเงียบและการสึกหรอต่ำ อย่างไรก็ตามด้วยความที่ชิ้นส่วนภายในมีช่องว่างขนาดเล็กมากจึงไม่ค่อยเหมาะกับงานที่มีการปนเปื้อนของอนุภาคที่เป็นของแข็ง ปั๊มสุญญากาศชนิดนี้นิยมใช้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พลาสติก ปิโตรเคมี เซมิคอนดักเตอร์ และอีกหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ที่ต้องการประหยัดพลังงานและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการบำรุงรักษาต่ำ

แบรนท์ที่มีใช้กันโดยทั่วไป เช่น  KOWEL , LEYBOLD , BUSCH , ELMO RIETSCHLE , TAIKO , ATLAS COPCO , EDWARDS

4. LIQUID RING VACUUM PUMP

ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid ring vacuum pump) ถูกออกแบบให้มีทั้งแบบชนิดชั้นเดี่ยว (single state) ที่เน้นอัตราการไหลและสองชั้น (two state) ที่เน้นการสร้างสุญญากาศระดับปานกลาง ทำงานโดยหลักการเมื่อใบพัดหมุนจะสร้างแรงเหวี่ยงให้ของเหลวภายในตัวปั๊มเป็นวงแหวนของเหลวเกิดการดึงและบีบอัดแก๊สเกิดเป็นสภาวะสุญญากาศ โดยที่ของเหลวที่อยู่ภายในปั๊มสามารถเป็นน้ำหรือเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่ใช้งานในระบบเช่น เฮกเซนหรือน้ำมันพืชเป็นต้น ปั๊มประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหยของสารเคมีปนเปื้อนสูง มีการปนเปื้อนของอนุภาคของแข็ง อัตราการไหลสูง มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมการใช้งานและใช้งานสุญญากาศระดับเบื้องต้นถึงปานกลาง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เคมี  น้ำมัน พลาสติก

ระบบปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำ (Liquid ring vacuum pump) สามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านระดับของสุญญากาศที่เหมาะสม อัตราการไหลของอากาศ

บริษัท แอบโซลูท แวค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) อุปกรณ์ที่ใช้กับปั๊มสุญญากาศ รวมถึงการดูแลรักษาซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศทุกยี่ห้อ โดยเราได้ดูแลงานระบบสุญญากาศหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากมาย เช่น ระบบสุญญากาศสำหรับโรงพยาบาล ทันตกรรม เภสัชกรรม ระบบสุญญากาศสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสากรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ

นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เพราะการที่หยุดระบบโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าหรือระบบล่มนับว่าเป็นความเสียหายอย่างมากสำหรับกระบวนการผลิต นอกจากความเสียหายที่ตัวระบบเองแล้วยังมีค่าเสียหายจากค่าเสียโอกาสในการหยุดการผลิต การส่งมอบสินค้าไม่ทัน หรือความสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการ ดังนั้นการซ่อมบำรุงเพื่อให้ปั๊มสุญญากาศพร้อมใช้งานอยู่เสมอถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เพื่อให้ปั๊มมีความพร้อมใช้งานสูงสุด ลดโอกาสการหยุดงานโดยไม่ตั้งใจ (Unplanned shutdown) และยืดอายุการใช้งานของ Vacuum pump ผู้ผลิตจะกำหนดระยะเวลาที่แนะนำสำหรับซ่อมบำรุงมาในคู่มือ ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและสภาพแวดล้อมการทำงาน หรือหากลูกค้าไม่มั่นใจในการกำหนดระยะเวลาการทำ PM เราสามารถให้คำปรึกษาพร้อมรับทำ PM เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมตลอดอายุการใช้งานของ Vacuum pump ได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท แอบโซลูท แวค จำกัด ยังบริการอะไหล่ปั๊มสุญญากาศ ซึ่งมีทั้งแบบดั้งเดิมจากแบรนท์ปั๊มและอะไหล่ที่สร้างขึ้นที่คุณภาพดีใกล้เคียงกันในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ทางบริษัทมีอะไหล่ปั๊มสุญญากาศให้เลือกหลายแบรนท์ เช่น Busch , Leybold , ELMO RIETSCHLE , Becker , Edwards , Atlas copco ,

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แอบโซลูท แวค จำกัด
ABSOLUTE VAC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 333/99 หมู่ 2 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2121-4429 / 066-1474459
สายด่วน : 061-6289456
อีเมลล์ฝ่ายขาย : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รับข่าวสารก่อนใคร ฉับใวถึงมือคุณ
เพิ่มเราเป็นเพื่อน แอดไลน์ @610nusdc
เพิ่มเพื่อน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 31 August 2020 09:38
ปรียานุช ทองไธสง

Author : เกาะติดข่าวการเงิน การธนาคาร หนี้ กองทุน พันธบัตร ตราสาร ทองคำ การประกันชวิต การประกันภัย การลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ภาษี การบริหารการเงินและการลงทุน ฯลฯ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


  

Tweet Feed

Post Gallery

BGC ชูลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เปิดศูนย์ R&D เร่งต่อยอดธุรกิจใหม่ กางแผน 5 ปี ปักเป้าปี 68 รายได้พุ่ง 2.5 หมื่นล้าน

คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ “มายบ็อกซ์ ซีรีส์” จากพิซซ่า ฮัท

วันไทยฯ ปรับนวัตกรรมผลิต ออกโปรดักส์ใหม่ "ยำยำ" สูตรเด็ด รสหมูสับทรงเครื่อง เส้นใหญ่

ททท. ปั้นมหาโปรอะเมสซิ่งดึงไทยเที่ยวไทย วางเที่ยวเชิงสุขภาพดึงต่างชาติหลังโควิดคลี่คลาย

The Hidden Charm Of The East

สูดอากาศให้เต็มปอด ที่ "ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท กาญจนบุรี"

BEST EXPRESS จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“ธนาแอสทรา” คอนโดไร้สัมผัส (Touchless Condo) ไอคอนใหม่แห่งถนนจันทน์

Ardonagh Group ประกาศตั้งบริษัท Ardonagh Global Partners หลังเข้าซื้อ AccuRisk Solutions

X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM