Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายพืชผักและข้าวอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กฟก.จับมือกระทรวงพาณิชย์หนุนนโยบายเชิงรุก "กองทุนฟื้นฟูผลิต พาณิชย์ตลาด"

"ช่างแอร์ต้องมี License" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเชิญชวนช่างแอร์เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Page 1 of 26
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM