November 25, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

‘มหาดไทย’ จับมือ ‘การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ’ นำเทคโนโลยี สวทช. มาใช้พัฒนาเมือง ช่วยบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

จัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนา "โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล" ยกระดับข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ต่อยอดนโยบายรัฐบาลด้วยการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ETDA ชวนกูรูนานาชาติแชร์ไอเดีย ผลักดันดิจิทัลไอดีไทยให้สำเร็จ จัดงานประชุมวิชาการ “1ST THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019”

DGA เปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นด้วย พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล “เชื่อมโยง โปร่งใส ปลอดภัยด้วยธรรมาภิบาลข้อมูล

Page 1 of 25
X

ลิขสิทธิ์ของ IM

ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ IM